FULA ORDBOKEN

Ordet {{word.EncodedWord}} finns inte i ordlistan.
Andra förslag:

abolitionism
av lat abolitio; avskaffande, upphävande. ”Hist.: troligen sedan mitten av 1800-talet” (SO) Internationell rörelse som under 1800-talets sista decennier kämpade för f&o...
aborrbotten
(euf o svr) dra åt aborrbotten. I Småland för ”dra åt helvete!” (OSD)
abort
(lat abortus av aborior; gå ned, komma eller födas för tidigt) missfall. Enl Bo Bergman (2007) kom ordet in i svenskan på 1700-talet och betydde då missfall. ”I allm&...
abow
(sl) 1 skit, helvete. 2 skitsnygg enl kidish.se.
abrasion
(eng) eg avskavning, slitning. Om en sexuell akt där man blir upphetsad av att känna sträva föremål som river mot huden som tistlar, grus och stålull.
abrovinkla, abrovinscha
(sl) vara otrogen. Enl Thorén (2015) även om att fiffla och skämma ut sig.
absa
(sl) kort för abstinensbesvär t ex genom brist på sex. Se även abstinens.
Absalon
enl OSD i förbindelse med gammal som lindrigt okvädinsord i Dalarna.
absens
från fra absence; frånvaro, bortavaro av lat absentia; frånvaro. Eg kortvarig medvetslöshet. Enl NEO ”hist.: sedan 1629”. Förlust av medvetandet vid sexuel...
abstinens
av lat abstinentia (ab- av, från och tenere; hålla); avhållsamhet, återhållsamhet från olika njutningsmedel (t ex sprit, tobak och narkotika) och från kö...
absolutslak
(nyo) enl SAO (2013) ”när en person blivit impotent på grund av för mycket alkohol”.
AC/DC
(sl) bisexuell*.
achleta
(för sl) arsle. Hon har chok najs achleta; hon har ett jättesnyggt arsle.”
acini sikarem
(för sl o so) jag knullar din mun!
ack va kul
(sl) fitta.
acka
(dial o barn) tömma tarmen. Förekommer i Vg, Vstm och Nb enl OSD. Jfr aa och kacka.
ackla
(dial) seg, gröngul snortamp som hänger under näsan på överläppen på snorigt barn. (OFS)
ackuschörska
(åld) fra accoucheur av accoucher; nedkomma med barn, förlösa. Av lat ad; till vid och collocare; lägga, placera. Barnmorska. Enl NEO ”hist.: sedan 1837”. ”...
acrosom
(grek akros; i spetsen och soma; kropp) sädescellens yttersta spets, som består av en kappa av kraftiga enzymer, som bryter ned äggcellens skyddande proteinlager och möjliggö...
acucullus
(lat a; utan och cucullus; hatt, förhud) omskuren penis. Jfr omskärelse.
TILLBAKA TILL TOPPEN