FULA ORDBOKEN

B/D, B&D

se under bondage.

b’o

(hebr) enl Sjöberg (2014) är b’o det allra vanligaste samlagsverbet i hebreiskan. Och, fortsätter Lina Sjöberg: ”Det är alltid mannen som är subjekt för b’o i dess sexuella betydelse och verbet betecknar alltså penetration. Ordets grundbetydelse är ’gå in’ och för det mesta betecknar b’o förflyttning av hela kroppen in i ett rum, ett hus eller en stad.”

ba, bae

1 (dial o barn) avföring, bajs. Även allmänt om skräp och smuts. Avledning baig; om små barn som är nedsmutsade med avföring. Uppg fr OSD. Jfr da bae; bajs. 2 (sl) ba; kort för bara. Enl Språktidningen (4/2018)  har ordet "fått ett specifikt användningsområde: ba kan ange att det som följer är ett citat: Men han ba: 'Det ordnar sig ska du se'."

baa

(dial o barn) bajsa. (OSD)

Baal

(hebr) herre. En västsemitisk gudomlighet bl a regnets och fruktbarhetens gud. Kulten kring Baal torde delvis ha haft sexuella inslag med möjlig sakral prostitution. I Gamla Testamentet framträder Baal som Jahves ärkefiende. Baals namn finns bevarat i Nya Testamentets Beelsebul* som namn på de onda makternas furste.

baan

(dial) föda barn. (ORB)

Babar

(smn) kuk. Eg populär elefant i barnböcker av fransmännen Jean och Laurent de Brunhoff.

babba

1 (dial o so) eg om större insekt el annat kryp. I Ul o Vg nedsättande om (lösaktig) flicka el kvinna. Andra ord för samma sak är karlbabba och lortbabba. 2 (sk) göra på sig (om barn). 3 (sl) skita, bajsa. 4 (sk) bajsa.

babbe

1 (sl) kuk 2 (so) nedsättande om färgade och blattar. Ordet av babian och babbe syftar då på att färgade och blattar skulle vara  släkt med aporna.

babbelröv

(sk) pratmakare.

babbja

(dial) enl OFS ”liten hög el. ruka av ngt blött, tjockt ämne (t ex gyttja, kallgröt, exkrement)”. Ex kobabbja,  skitbabbja.

babe

(sl) yngre sexig man el kvinna. Fr eng babe; barn, barnunge. Babe och dess diminutiv baby har använts alltsedan 1300-talet i bet spädbarn. Ordet lär komma från medelengelskans baban. Jfr am sl babe; tjej, brud. Enl Nyordsboken (2000) är ”den sexiga bet” fr 1992. SO har ”1991”. ”Det stod en pojke i publiken som försökte likna Henric de la Cour. En Henric look-a-like. Henkebabe.” (Expressen 15/4-1994) ”Det ska ju vara babes och gärna lyxiga miljöer, snyggt foto och så, säger en 24-årig man.” (Andersson 2005 om dagens porrutbud)

babombas

även baboom, baboos (sl) kvinnobröst. I ameng slang finns bezongas, bazoom och bazoongies. Jfr bosom; barm.

babonger

(för sl) kv bröst. Enl slangopedia.se i sthlms förorter.

babs & nutte

(da) smeknamn på brösten lanserat av den danske revyskådespelaren Dirch Passer (1926—1980) och Judy Gringer (f 1941) i revyn Spræl, sprællemand, spræl på ABC teatern i Köpenhamn 1958.

baby

spädbarn av eng baby. Enl NEO ”hist.: sedan 1901”. Jfr sv dial babbe; litet barn. I de allmänt förekommande uttr ”hon väntar en baby” eller ”han har gjort en baby”.

baby doll

(eng doll; docka) beteckning på yngre, snygg tonårsflicka som flirtar och frestar utan att gå hela vägen. Jfr lolita.

babybutch

se under flata.

babylons

(sl) bröst.

babypluttar

(sl o ljud) små bröst. Det lilla och obetydliga ligger både i ordet baby; spädbarn och i dial ordet plutt; liten person, barnunge och pluttig; liten, ynklig.

TILLBAKA TILL TOPPEN