FULA ORDBOKEN

O

(eng sl) symbol dels för kvinnans könsorgan och för anus samt kort för orgasm och oralsex. William Carroll har skrivit en essä med titeln ”The Virgin knot” i Shakespeare Survey, där han tar upp de namn för kvinnans könsorgan som William Shakespeare (1564—1616) använder sig av i sina verk. Här finner vi bl a O och andra bokstavssymboler: ”The O, the pit, ring, case, box, casket, the subtle hole, her C’s., her U’s, her T’s, the lake, pond, swallowing tomb, the placket, chimney...”  ”Jag slutade fejka, vi kämpade, det hände aldrig. The big O fixade jag själv.” (Alakoski/Mogensen 2008)

Shakespeares Much Ado About Nothing brukar på svenska översättas med Mycket väsen för ingenting. Titeln är en ordlek och ska enligt Mohr (2013) utläsas som Much Ado About An O Thing, där O är elisabetansk slang för le count; fittan.

oa

(sl) kort för onanera*.

oanständig

stötande för den allmänna moralen inte minst i sexuellt avseende. Negationen o- och lån fr ty anständig eller mlty anstendich till ty anstehen. ”Hist.: sedan 1680”. (NEO) ”I vissa katolska uppfostringskloster (t ex nunneuppfostringsklostren i Galizien) förbjuda nunnorna sina skolflickor att tvätta genitalierna, därför att detta är oanständigt! I tyska Österrike hölja ofta nunnorna krucifixen i sina sofrum med en duk ’på det att Kristus inte skall se deras nakenhet’!” (Forel 1942) Och från samma källa:” ’Hvad som är oanständigt på en naken bildstod är fikonlöfvet, men icke hvad som finnes under detsamma.’ Ett kvickhufvud.” ”Oanständigt, det är när någon ser på. Och det är den som ser på som är den oanständige.” (Ordspråk). Se även under fula ord.

oart, sexuell

(euf) onani, runk. ”Kanske kan man med tiden tala om en viss acceptans [av onanin] även om handlingen länge kom att betraktas som en onaturlig ’sexuell oart’ och på sinnessjukhuset dessutom i många fall som ett sjukdomssymtom.” (Mikael Eivergård i Sexuellt i Kulturen 2007)

oas

(sym) kvinnligt könsorgan. ”En ädelsten i vacker fattning, en oas etc. När jag slickar min hustru ber jag henne sära benen om hon inte gör det självmant. Ofta ligger jag hopkrupen mellan hennes ben och bara tittar.” (Hite 1982)

oassa

(för sl) knulla.

obelos

(grek) eg grillspett men också metafor för manligt könsorgan. Se även spett.

obelägrad

(åld) Swedberg (1720-t) har med ordet och hänvisar till följande bibelställe. ”Ty thet wore en skam när de Assyrier, at en sådana qwinna skulle obelägrad ifrån oss komma, och hafwa gäckat en man.” (Jud 12:11 Bib 1703) Jfr lägra.

obemärkt

(euf) fsv obemärkter. Förr talades det ibland om obemärkt dam och i Nusvensk Ordbok (1919) förklarar Olof Östergren fenomenet utifrån följande annons: ”Obemärkt dam önskar lätt plats i snäll och trevlig familj” som han förklarar med ”annonser om inackordering eller anställning för dam som vill i obemärkthet föda ett väntat barn”.

objectophilia

(nyo) sexuell lust inför speciellt döda ting. En ovanlig fetischism* där någon känner starka lustkänslor, attraktion eller åtagande till vissa objekt. Det var svenskan Eija-Riitta Eklöf (f 1954) som myntade uttrycket på 1970-talet när hon gifte sig med Berlinmuren. Efter det antog hon efternamnet Berliner-Mauer.

oblyga läppar

(euf) kvinnans könsorgan enl uppg fr 28-årig man. Öppnar sig oblygt för varje inkräktare. Se även mun och läpp.

obscen

oanständig, slipprig, liderlig. Fr lat obscænus; oren, oanständig till cænum; smuts. ”Hist.: sedan 1669”. (NEO) ”Ofta ligger det obscena inte i det som väcker förargelse, utan i den förargades egna tankar.” (Brandt 1993) Se vidare under fula ord.

obsidianmunk

(sl) fr lat obsidium; gisslan, instängd. I slangens värld är en obsidianmunk en som inte haft samlag på över tio år. Jfr  bronsmunk.

obstetrik

(lat obstetrix; barnmorska, jordemoder* av obsto; stå [mitt] emot) ursprungligen om läran om förlossningskonsten. Idag i vidare bemärkelse om graviditet, förlossning och barnsäng. ”Hist.: sedan 1845.” (NEO)

obstipation

(lat)  fr obstipatio; tät hopträngning av  ob; mot, framför och stipo; stoppa, sammanpacka  Förstoppning (se do).

ochall

(för sl) arshål*.

ockupera

(euf) knulla enl uppg fr 25-årig man. Eg ta i besittning med fredliga eller våldsamma medel. ”Han ockuperade henne trots protester.” Grose (1785) har "To occupy a woman; to have carnal knowledge of her."

oculolinctus, oculophilia

(grek) sexuell avvikelse där man slickar på partnerns ögonglob. Man kan också vara attraherad av ögon i allmänhet. I det senare fallet är attraktionen inte enbart av sexuell natur utan även av intellektuellt slag. Fler kvinnor än män tänder på detta.

odalisk

(fra odalisque med samma bet; av turk odaliq; som hör till rummet till oda; rum) ”Hist.: sedan 1796”. (NEO) Vit slavinna eller älskarinna i orientaliska harem. Särskilt används ordet om tjänarinnor i den turkiska sultanens harem, bland vilka han utvalde sina hustrur och favoriter. Se även bajadär.

odalkona

(odal; full äganderätt och kona; [dålig] kvinna) oäkta hustru, frilla*. Enl Nyström (1885) ”var odalkonan till skillnad från den gåfvoköpta (fordom afslöts äktenskap genom köp och härigenom blef det lagligt) icke laggift eller äkta och odalkonor kunde man opåtalat hafva till hvilket antal som helst”.

TILLBAKA TILL TOPPEN