FULA ORDBOKEN

i ammum

(dial) brunstig (om tacka). ”Hon va verkligen i ammum, gnydde ’trase, trase!’ å trodde sä no knullad av hela större jurvärlden...” (Teratologen. Fragment av surrogatpyret XIII. Tidningen Kulturen 1/ 2008)

i bingum

(fno) i lag med. ”i bingum við þórdisi” (i lag med þórdis) (Fóstbræðra saga)

i dräkt

(dial) enl OFS ”dräktig om sto och andra djurarter”. Jfr dräktig.

i far

(Hls) "dräktig om får och getter" enl Ordbok Öfver Helsing-Dialecten (1841).

i fål, i föl, i-fål-sto, i fåle, i fålog

(dial) dräktig om sto. (OFS) Jfr fsv i fol, i fola; med samma bet; till fsv fol, foli; föl.

i Heljarp heller, i Hittarp heller

(sk o euf) i helvete heller.

i hoop med ngn

(åld o euf) ha samlag med ngn.  ”Han hade ’haffuet henne neder, och warit i hoop med henne 2. Gånger,...” (Schön 2010)

i kalv

(dial) dräktig (om ko). Swedberg (1720-t) har i kalfko. Jfr eng in calf med samma betydelse. Saxon (1922) har (dräktig om ko; alltså här endast bildlikt ” och citatet: ”Settember, oktober ä svåra/ mä blöten å kyla. Dä/ e tröst mä dom ändå ä:/ att hösten ä ickalv mä våra.”

I Porn

(sl) beteckning för porrberoende som har porrfilm inspelat på sin bärbara MP 3- spelare I Pod.

i stinn

(dial) dräktig om sto. (OFS) Jfr stinn.

i templets skugga

(sl) offentlig toalett enl Ingers (1977) med förklaringen: ”En fristående bekvämlighetsinrättning av gjutjärn, belägen på platsen söder om domkyrkan [Lund] och borttagen på 1920-t. Namngiven efter Harald Wägners novell I Templets skugga (1910).

IBM

(eng sl) en liten kuk uttyds Itty Bitty Meat.

ibne

(för sl) turkiska för homosexuell i invandrartäta områden.

ICAkasse, ICApåse

(sl) 1 kondom. 2 ICAkassar; kvinnobröst. Se även kasse och påse.

ice play

(eng) islek som går ut på att parterna under t ex förspelet för en bit is längs varandras nakna kroppar.

ickebinär

(tro) kallas den person som varken är kille eller tjej. Istället kan personen ifråga vara både och, mitt emellan, inget kön, flera kön eller något kön som varken är kille eller tjej. Uppg fr Olbers Croall (2016). Jfr genderfluid.

Idde, iddi

(so) idiot.

IDGAF

(sl) kort för I Don’t Give A Fuck; det ger jag blanka fan i.

idiopatisk

av idiopati; egoistisk känsla för det egna välbefinnandet. Till grek idios: egen och pathos; lidande. Ingers (1977) har ex: ”Ja(g) har ett högst idiopatiskt behov att tillfredsställa; modest uttryck, då man vill uppsöka hemlighuset*.”

idiot

(sl) bög, homosexuell. Ordet kommer från grekiskans idiotes. Så kallades den medborgare som inte hade något offentligt ämbete. I svenskan dyker ordet upp på 1600-talet med betydelsen okunnig, olärd. Idag används ordet som skällsord (dumbom)..

TILLBAKA TILL TOPPEN