FULA ORDBOKEN

j**la

enl Öresunds Översättningsbyrå (danska-svenska.se) chattspråk för jävla*.

ja

(dial) ja gu’, jag’ u (dial) ja Gud (lindrig svordom). (OFVG)

ja män, jo män, nej män

(euf) här rör det sig om spår efter en gammal ed eller försäkran ”vid de heliga män” eller ”vid alla helgon”. Stolpe (1979) menar att det inte alltid måste vara en ed eller ett bedyrande vid helgonen som ligger bakom. ”Parallellt med detta källflöde har det också funnits ett annat. Man har i forna tider stoppat in ett ’män’ i vissa satser på samma sätt som en del av oss gör med grabbar i t ex ’Nä, grabbar, nu går vi’. I bägge fallen ger uttrycket mening om det stavas med ä i män. Stavat med e är det helt utan mening.”

jabbar

(sl) knullbar. Jfr jappa.

jabbis

(sl) 1 kuk. 2 stånd. Jfr jab (eng) stöt, slag, smocka.

jack

1 fitta. Sv o no dial jakk; fitta. Av okänt ursprung. Eg hack, skåra. ”Tjejen är fuktig i jacket”; kåt och upplagd för knull. 2 vifta med jacken (ögonen); flörta*.

Jack, Jax

se under Pär, Per.

jada´

(hebr) brukar översättas med ’känna’* och tolkas då som ’ha sex med’. Uppg fr Sjöberg (2014) som också har betydelserna veta, få insikt för jada´. I Bibel 2000 översätts ordet med ’ligga med’.

jadeport

(euf) kvinnligt könsorgan. Jfr port, korallport och jadestjälk.

jadestjälk, jadestång, jadespira

(sym) enl Hertoft (1989) ”penis i kinesisk erotika”. Jade är en ljust grön prydnadssten som sedan gammalt används i t ex Kina, Indien och Mexiko för skulpturarbeten. Materialet är väldigt hårt. ”I tron att de var ensamma skyndade de sig att klä av varandra med fingrar som darrade av åtrå, medan de kved av vällust; han vid åsynen av det parfymerade buskaget i hennes armhålor och sköte och de ljuvliga mogna frukterna, hon inför jadestjälken som rest sig och börsens löften om njutning.” (Erotika 1992) ”Så kallas t.ex. ’fallos’ för ’jadespira’ (yüheng) och ’vulva’ för ’jadeport’.” (Kärlekens Tao 1994) Se även stjälk, stång och spira.

jaff

(sl) kort för "ja för fan!" Uppg fr slangopedia.se som också jämför ordet med engelskans sure.

jagare

(sl) ta sej en jagare; ta sej en runk. Se även handjagare.

jaggen

se joggen.

Jakob

(smn) rädda menige Jakob; om att skita. Jfr eng sl save Willy för samma sak.

jaktmark

(sl) 1 område där kuk och fitta jagar. ”Väl inne på hennes jaktmarker sköt han vilt.” 2 skicka till de sälla jaktmarkerna; döda.

jaktvapen

(sl) vapen i knulljakten. Används om både kuk och fitta. Jfr vapen.

jaktväskor

(sl) hängbröst. Eg två väskor, ofta sammanbundna med en rem, som hängs över axeln eller hästryggen vid jakt. Se även sadelväskor.

jalingar, janingar

(sl) kalsonger. Se vidare under intima plagg.

jalla jalla

(sl) laxermedel.

jalu, jalusi

(åld) av fra jalousie; svartsjuka till lat zelus, grek zelos; iver, avund; svartsjuka. Enl NEO ”hist.: sedan 1630”. ”Aldrig på Baler dra fram Jalousie.” (Bellman F E nr 13)

TILLBAKA TILL TOPPEN