FULA ORDBOKEN

X

1 står för sex men också för något som bör hemlighållas. Vanligare i engelsk slang än i svensk. ”He: Will you have X with me? She; Y (why) not!” 2 enl Öresunds Översättningsbyrå (danska-svenska.se) chattspråk för puss i plural xxx; pussar. 3 avträde, toalett, i uttr som gå till (på) X; en hemlighetsfull plats man inte gärna talar högt om.

X 2

(sl) pissränna. Eg SJ:s nya snabbtåg som är långt och i rostfritt stål.

X 2000

(sl) kuk som det går snabbt för. Efter SJ:s snabbtåg. Jfr tåg.

xceptunic

gudom ur mayas panteon (minnestempel), framställd på de phalliska monoliter (skulptur framställd ur ett enda stenblock), vilka hittats på Yucatanhalvön i Mellanamerika.

xenofili

(grek ksenos; gäst, främmande och philia; kärlek) förkärlek för sex med obekanta. I stort sett all pornografi bygger på ett xenofilt förhållande.

xenofobi

(grek ksenos; gäst, främmande och fobos; fruktan). fruktan och avsky för allt okänt. Speciellt onämns fenomenet i samband med främmande kulturer, men det finns också många likheter mellan rasism och sexuell diskriminering. Jfr homofobi.

X-kromosom

(grek soma; kropp, lekamen) finns i alla äggceller och i hälften av spermierna. Övriga spermier har Y-kromosom. Enl NEO ”hist.: sedan 1925”.

xoxo

(sl) puss o kram gånger två.  Avslutning på brev, mejl, sms och mms.

x-rated

(am sl) pornografisk, barnförbjuden (om film).

xúj

(ry) kuk.

xxx

(euf) kv könsorgan. Se även under x.

Y

(sl) en tillknäppt fitta med benen ihop. Men vänder man på steken öppnas härligheten. Engelsk slang har dining at the Y om cunnilingus*.

yarak

se jarak.

yarre

(sl) kuk.

yena

(nyo) enl SAO (2013) ”en kvinna som väljer och vrakar bland sexpartners och tar för sig”.

yes or no

(euf) sign G B i Malmö berättar: ”I yngre da’r for jag till sjöss och var vid ett tillfälle i början av 1946 inlagd på Hospital Britanico i Buenos Aires för en akut blindtarm. En förmiddag frågar en sjuksköterska: Yes or no? Jag förstod inte frågan och ville ha en förklaring. Det enda jag fick var frågan om igen, men i skärpt tonläge. Detta upprepades några gånger tills medpatienten i sängen intill, en grabb från Ceylon, sa rent ut: Have you moved your bowels? (hållit magen/tarmen igång?). Jag minns inte mitt svar, men mitt skratt gjorde sköterskan ytterligare generad och irriterad. Dagen efter mötte jag henne i hissen. Jag kunde inte hålla tillbaka min munterhet utan sa: Hello, yes or no. Hon såg inte ett dugg road ut.”

yin

(kin) i yin-palats; livmoder. Även i Yins hus; vulva. ”Sedan omfamnar han sin kvinna och stöter försiktigt sin yüheng in i hennes Yins hus (vulva) och låter den näras av sin kvinnas safter ...” (Kärlekens Tao 1994)

Y-kromosom

se könskromosom.

ylka

se under spy.

ynði

(fno) kärlekskval.

TILLBAKA TILL TOPPEN