FULA ORDBOKEN

X

1 står för sex men också för något som bör hemlighållas. Vanligare i engelsk slang än i svensk. ”He: Will you have X with me? She; Y (why) not!” 2 enl Öresunds Översättningsbyrå (danska-svenska.se) chattspråk för puss, i plural xxx; pussar. Se även xoxo3 avträde, toalett. Gå till (på) X; en hemlighetsfull plats man inte gärna talar högt om.

X 2

(sl) pissränna. Eg SJ:s  snabbtåg X3000 som är långt och i rostfritt stål.

X 2000

(sl) kuk som det går snabbt för. Efter SJ:s snabbtåg med samma namn. Jfr tåg.

xceptunic

gudom ur mayas panteon (minnestempel), framställd på de phalliska monoliter (skulptur framställd ur ett enda stenblock), vilka hittats på Yucatanhalvön i Mexiko.

xenofili

(grek ksenos; gäst, främmande och philia; kärlek) förkärlek för sex med obekanta. I stort sett all pornografi bygger på ett xenofilt förhållande.

xenofobi

(grek ksenos; gäst, främmande och fobos; fruktan). fruktan och avsky för allt okänt. Speciellt omnämns fenomenet i samband med främmande kulturer, men det finns också många likheter mellan rasism och sexuell diskriminering. Jfr homofobi.

X-kromosom

(grek soma; kropp, lekamen) finns i alla äggceller och i hälften av spermierna. Övriga spermier har Y-kromosom. Enl NEO ”hist.: sedan 1925”.

xoxo

(sl) puss o kram gånger två.  Avslutning på brev, mejl, sms och mms.

x-rated

(am sl) pornografisk, barnförbjuden (om film).

xúj

(ry) kuk.

xxx

(euf) kvinnligt könsorgan. Se även under x.

Y

(sl) en tillknäppt fitta med benen ihop. Men vänder man på steken öppnas härligheten. Engelsk slang har dining at the Y om cunnilingus*.

yaoi

(sl) enl slangopedia.se "stjärtgossar* inom anime och annan japansk propaganda".

yarak

se jarak.

yarre

(sl) kuk.

yena

(nyo) enl SAO (2013) ”en kvinna som väljer och vrakar bland sexpartners och tar för sig”.

yes or no

(euf) sign G B i Malmö berättar: ”I yngre da’r for jag till sjöss och var vid ett tillfälle i början av 1946 inlagd på Hospital Britanico i Buenos Aires för en akut blindtarm. En förmiddag frågar en sjuksköterska: Yes or no? Jag förstod inte frågan och ville ha en förklaring. Det enda jag fick var frågan om igen, men i skärpt tonläge. Detta upprepades några gånger tills medpatienten i sängen intill, en grabb från Ceylon, sa rent ut: Have you moved your bowels? (hållit magen/tarmen igång?). Jag minns inte mitt svar, men mitt skratt gjorde sköterskan ytterligare generad och irriterad. Dagen efter mötte jag henne i hissen. Jag kunde inte hålla tillbaka min munterhet utan sa: Hello, yes or no. Hon såg inte ett dugg road ut.”

yin

(kin)  yin-palats; livmoder. Även Yins hus; vulva. ”Sedan omfamnar han sin kvinna och stöter försiktigt sin yüheng* in i hennes Yins hus (vulva) och låter den näras av sin kvinnas safter ...” (Kärlekens Tao 1994)

Y-kromosom

se könskromosom.

ylka

se under spy.

TILLBAKA TILL TOPPEN