FULA ORDBOKEN

N P T

står för Nocturnal Penile Tumescene (lat nocturnus; nattlig, penis; svans, manslem och tumesco; börja svälla, svullna). Det rör sig om stånd under sömn, ett fenomen som vanligen uppträder fem gånger under loppet av åtta timmar med sammanlagt två timmars varaktighet. Förekommer i synnerhet i anslutning till den så kallade dröm- eller REM-sömnen (Rapid Eye Movement).

N.O.R.W.I.C.H.

(eng sl) text på kuvert till kärleksbrev från manlig partner. Nickers Off Ready When I Come Home. (Var redo utan trosor när jag kommer hem.)

nagla

(sl) knulla. Ett exempel på mannens ”förtryckarroll”. Kvinnan skall ”naglas, spikas fast, köras över, nitas, sättas på” bara för att nu nämna några i raden av uttryck som reducerar kvinnan till ett hål och sexsymbol. ”— Jag naglar fast dig, mumlar han. — Jag är bara din.” (Foerster, Kärlek 2/1965)

nagnot

(sl) naken.

naida

(fi) knulla.

naila

(sl) knulla. Jfr nagla.

najad

se nymf.

naken som en nål

(åld) spritt språngande naken. "Si i gräset hvar han springer,/ Så naken som en nåhl båd bak och frammanför."  (C.M Bellman 1740—1795)  Se även naken.

naken, nakenhet

okläddhet. Jfr fsv nakin, nakinhet, isl nakkin och lat nudus. Naken ”hist.: sedan senare hälften av 1300-talet. (Fornsvenska legendariet)”. (SO) och nakenhet ”hist.: ca 1500 (Josua bok, Domareboken)”, enl samma källa. Tabun och förbud mot nakenhet stammar huvudsakligen från de judiska religionslagarna. I Första Mosebok (2:25) berättas att Adam och Eva var nakna utan att blygas inför varandra. Först med syndafallet blev de medvetna om sin nakenhet och skylde sig med kläder av skinn. (1 Mos 3:21)

I Första Mosebok (9:21—23) berättas vidare historien om Noa som efter att ha druckit vin låg blottad i sitt tält och hur hans söner Sem och Jafet täckte honom med en mantel, medan de tittade bort för att inte se sin faders blygd*. I och med att kristendomen växte sig allt starkare, förbjöd kyrkofäderna nakenheten, ett förbud som även kom att gälla den bysantinska konsten, som utmärks av ett schematiskt och könlöst framställningssätt. Först vid slutet av 1400-talet börjar gestalterna få liv, en utveckling som uppstått i klostren, där t ex Evas gestalt framställs kvinnligare och på ett naivt sätt också sinnligare än tidigare. Under medeltiden trängs nakna kvinnor och män i de av romarna övertagna badinrättningarna där de äter, dricker och älskar. Snart förbjuds dock denna trafik och det blir något oerhört att visa upp sin nakna kropp.

Renässanskonsten tar åter upp den nakna människokroppen, med kyrkan som värsta belackare. År 1555 låter påven Paul IV måla över bilder av nakna människor och råkar därmed i konflikt med Michelangelo (1475—1564). Pius IX (påve 1846—1878) påbjuder att ’okyska’ statyer förses med fikonlöv av zinkplåt, men av den behandlingen blir det ett sånt herrans oväsen när det blåser, att man tvingas avlägsna plåten. Pius efterträdare Leo XIII beordrade noggrann genomgång av kyrkorna på jakt efter nakna avbildade varelser. År 1884 försågs 100 statyer i Louvren med könsskylande blad.

J Almkvist förmedlar i sin Hälsa och nakenhet (1932) synen på nakenhet med utgångspunkt i den katolska religionsundervisningen. I den finner, menar han, ”sedlighetsbudet tyvärr följande utläggning och användningssätt. Den person försyndar sig svårt, dvs begår en dödssynd som betraktar sin egen eller en annans nakna kropp eller också nakna statyer eller bilder. ’Var alltså blygsam, ty ett barn som icke blyges, slutar med säkerhet i helvetet. Likaså talar ett blygsamt barn aldrig om bröst, lår eller vader; dessa äro nämligen skamliga kroppsdelar’.”

Med utgångspunkt hos några biktande barn ger Almkvist exempel på resultatet av en dylik religionsundervisning. En viss kaplan Brecher berättar hur en 12-årig flicka darrande och bävande beträdde biktstolen och först efter ett långvarigt lugnande tal av kaplanen bekände: ”Jag har haft halvstrumpor och därvid blottat en del av min kropp.” En annan flicka biktade såsom en svår synd, att hon, då hon satt, inte som blygsamheten fordrade hade betäckt sina knän. En 13-årig flicka biktade ångerfull att hon vid bad i hemmets badrum inte hade använt baddräkt.

Tryti (1985) visar, genom en rad eufemismer, på det språkliga tabu som häftar vid nakenheten: ”Nakenhet har også vært mer tabubelagt tidligere. Idag er adjektivet naken fullt gangbart. Tidligere kunne man ty til latin og si in puris naturabilis, og vi har omskrivningen i bare nettoen, med varianten i bare nettingen (ståltrådsnät). I dansk kan man være barfodet til halsen, og betegnelsene i Adams eller Evas drakt forekommer i flere språk. På dansk heter det at være i adams- eller evakostume. Theodor Hjelmqvist nevner at det på nederlandsk heter Adamskostuum, og av svenske varianter fører han opp Adamskostym, Adamitisk kostym og Adamsskrud. I forlengelse av denne metaforikken kan man på svensk dessuten ha på Adamsstövlarna (dvs være barbeint) og bruke Adamsnäsduken (dvs snyte seg med fingrene; i norsk militærsjargong finnes synonymet feltlommetørklet.”

OFS har adamsklädd; naken el el vara i adamskläder; vara naken samt adamskostym; vara naken utan kläder. SO har adamsdräkt; naket tillstånd hos man och ”Hist.: sedan 1923”. Vidare finns paradisdräkt; naken enl NEO ”hist.: sedan 1880.” Även evakostym förekommer.  Enligt bibeln var ju  Adam och Eva de första människorna på jorden. Nakna och oskyldiga framlevde de sina dagar till dess ormen kom in i deras tillvaro och med den synden. Jfr näck.

nakenfis

(barn) naken person. Mest om och till barn.

nakenrusning

(lmo) streaking. Sedan 1974. Danskan har nøgenløb och norskan nakenløpning. Se streaking.

nakkeost

(da sl) smegma*. Se även ost (1).

naklo, nango, nangsto

(rom) naken.

nakna damen

se rumplapp.

nakno

(för sl) knulla.

nakno emo, naknoemo

(för sl o so) jag knullar din mamma.

naknoch

(för sl o so) jag knullar dig (om kille).

nakupelle

(fi) näck, naken. Ordet röstades fram av Huvudstadsbladets läsare som den finaste finlandismen. (Finlandism är samlingsnamnet på ord och uttryck som används av finlandssvenskar men mer sällan i Sverige.) Av totalt angivna 5915 röster fick ordet 716 eller 12,1 %. HBL:s chefredaktör Tommy Westerlund har följande att säga om segrarordet: ”Nakupelle är ett ord man bara inte kan låta bli att gilla. Ett gulligt och rart ord för något som i vissa sammanhang kan uppfattas som pinsamt eller obekvämt. Nakupelle innehåller ingenting sexuellt, det avdramatiserar allt som kan upplevas som svårt eller oanständigt kring nakenhet...”  

Författaren och lyxpoeten Stefan Hammaren (f 1963), som var den som tipsade mig om ordet och tävlingen,  menar att: ”det står för näck, naken, inte svordom men kan ibland användas lite nedlåtande eller med klang fastän är i regel neutralt och fullt gångbart.”

nalle

(sl) 1  ”bygga en nalle”; uträtta naturbehov, enl Thorén (1996) som även har tidsangivelsen ”1990-t”. ”Snart avlöstes han av en annan, en vuxen, som på samma självklara sätt byggde nalle i vattnet ...” (Drougge 2011) 2 nalle puh;  kuk. Se även björn.

nam nam

(sl)  uttryck till små barn när det vankas godsaker. 1 kuk. 2 fitta. Jfr namnam; vacker flicka och mums mums och bonbon (fra); konfekt.

TILLBAKA TILL TOPPEN