FULA ORDBOKEN

äa, äha

se aa.

äckel

(so)  en obehagskänsla som påminner om illamående. Vanligen orsakad av  ett motbjudande sinnesintryck.  Av ty Ekel med samma bet. 1 pedofil*. 2 homosexuell*. 3 bisexuell*.

äckelgubbe

(so) pedofil*. Se även gubbe.

ädel del, ädlaste del

(euf) könsorgan. Eg ädel; förnäm, utmärkt. ”År 1609 lade exempelvis en välbeskänkt värdshusbesökare upp ’sa partie honteuse sur un tranchoir’ (’sin ädla del på en skärbräda’) och uppmanade sin supbroder att göra detsamma så att man skulle kunna se vem som hade den största.” (Duerr 1998) ”Den härlige ynglingens ögon gnistrade av eld och blickar och rörelser uttryckte höjden av hänförelse, vilken jag började dela nu när jag kände honom i mina ädlare delar.” (Cleland 1964/1749)  "Gamla sägner berättar att det ligger en jätte begravd i Gröstorp. Jätten sträcker ut sig  i både tiden och landskapet, från  våtmarken vid Tommarpsån och upp över kullarna norrut. Stenstuan, jättens hjärta, en gravhög från bronsåldern och jättens ädlare del en sten som restes under järnåldern. Våtmarkerna vid jättens fötter fanns här genom hela forntiden och det viskas om guldringar som hittats här. Det vilar en jätte i landskapet." (Maria Heijbel, Österlens museum) No sl har ”mine edlere deler” och ”min aller edleste del”.

ädelsten

(sl) se under sten, stenar.

äga

(euf) 1 äga någon; könsakt. Eg ha, rå om. ”Hon: —Tro inte att du äger mig bara för att du ägt mig.” Nyström (1910) berättar: ”Hon (21-årig bildad affärsanställd kvinna) meddelade, att då hennes fästman, ’som alltid lefvat återhållsamt, nyligen bad mig att få äga mig helt, nekade jag ej; jag älskar honom, det var ej någon låg sinnlig känsla, som föranledde mitt medgifvande’.”  ”—Jag vill äga dej. Så säger han också. Det är struntprat. Människor kan aldrig äga varandra, man kan vara ense om en sak, ha någonting gemensamt, men en människa kan aldrig äga någon annan.” (Holm 1965) 2 äga fitta; flickvän, fästmö, hustru, älskarinna.

ägg

(sl) två ägg i korgen (pungen); testiklar. ”Vi smekte den, rullade hans ägg och kramade hans stång som kändes alldeles het i våra händer.” (Salten 2009) 2  lägga ägg; skita. ”Så fort jag tagit emot den började libertinen sin operation, han slukade snarare än åt det fina, helt färska lilla ägg som jag just hade värpt åt honom...” (de Sade 2005/1785) Jfr värpa. Norskan har legge egg för att fisa, fjärta. 3 små bröst i olika varianter, som hårdkokta; små hårda bröst, löskokta; små lösa bröst samt (vänd)stekta; små platta bröst. No sl har påskeegg. 4 könscell hos kvinna. ”Hist.: sedan 1778.” (SO) ”Kännedomen om människans befruktning blev givetvis icke allmän egendom förrän man upptäckte det mänskliga ägget och detta skedde först med säkerhet 1828 [jfr under äggledare] av von Baer.” (Olsen 1950) Jfr norskans legge egget om man som gör kvinna gravid. Se även ovarium.

ägga

(sl) 1 fjärta. 2 skita.

äggalåda

(sk) stinkande vagina. Jfr låda.

äggfis, äggafis

(sk) stinkande fis*.

ägghållare

(sl) pung*. Se även hållare.

äggig

(för sl) dum, tönt. Uppg fr Latin Kings lilla slanglexikon på www.redlinerecords.com.

äggis

(sl) stinkande fjärt*.

äggkasse

(lmo) kvinnans underliv. Eg äggstock hos fjäderfä. Detta enl Byrman (1989) som ger exemplet ”hon har haft honom i äggkassen ordentligt”, vilket lett till att hon blivit gravid. OFVG har äggkass(e); viss del av hönsgump. Jfr gump och kasse.

äggledare

italienaren Gabriello Fallopio (d 1562) var den förste som ingående beskrev kvinnans äggledare. Därför kallas de också ibland för fallopios rör. Först kallades äggledarna för kvinnliga testiklar och inte förrän 1662 fick de sitt nuvarande namn.

ägglossning

sker när ett moget ägg en gång i månaden lämnar äggstocken*. Enl SO är ordet ”hist.: sedan 1932”.

äggmög, äggmök

 (sl) illaluktande fjärt. Jfr mög, mök.

äggröra

(sl) stinkande, lös  prutt*.

äggstockar

kvinnans båda könskörtlar belägna på varsin sida om livmodern*. Ordet ”hist.: sedan 1697”. Jfr ovarium.

äggsås

(sl) se under sås.

TILLBAKA TILL TOPPEN