FULA ORDBOKEN

idol

(euf) kuk. Enl NEO ”hist.: sedan 1797, via latin av grekiska eidolon; gestalt, bild, avgudabild”. ”Nu pressade han mig tätt till sin barm, samtidigt som han stod upprätt och vänd mot mig och förde sedan sin specielle idol mot den grotta* som var så självklar för den.” (Cleland 1965/1749)

IFD

(eng sl) eg in flagranti delicto (lat); ertappad på bar gärning (eg vid ännu brinnande brott). Ertappad under samlag. ”I oktober-november har Henny en kort affär med en gift man: hon vet inte om att han är gift förrän hans fru ertappar dem in flagranti och håller på att slå ihjäl bägge två med en golfklubba.” (Nesser 2004)

igelkott

(sym)1 vass, stickande fitta. 2 stubbig pung samtidigt som man fryser resulterar i att det sticker som en igelkott i byxorna. Uppg fr slangopedia.se.

ikarefes, ikarnefes

(dial) enl OFVG ”tarmgas från ekorre” som förklaras med: ”betydelsetom glosa använd att lura småbarn med; ngn skickade t. ex en liten pojke till ett vresigt butiksbiträde med följande ord: ’du skall köpa för fem öre ekorrfes men du ska ha papper om det’.”

ikon

se nervikon.

ill po cigaren

se cigarr(ett) (4).

illa

(euf) i bl a Skåne och Småland används det ålderdomliga ”hon har råkat illa ut”; om ogift gravid flicka eller kvinna. Andra liknande uttryck med samma betydelse är ”han har gjort henne illa” och ”hon är illa hållen”. Uppg fr Byrman (1989).

illavet

(dial) enl Ihre (1766) västgötska för rådd. Av råda; gravid. Kanske står uttrycket, som Roger Hansson i Järfälla poängterar, för ”ett sammandrag av ’illa ve’t, dvs ’illa vid det’, alltså en kommentar om att det står illa till”.

illavetandes

(dial) opasslig här i bet gravid. Enl Byrman (1989) är ordet enbart belagt i Småland.

illavorden

(dial) gravid i uttrycket ”hon är/har blivit illavorden”. Byrman (1989) har uttrycket belagt från Halland, Småland och Västergötland. ”Men jag ä så rädd ändå. Tänk om någon får veta, att dä ä illavuret för mej?” (Moberg 1953)

iller

(sym) könsorgan.

ilsmat

(rom) jäkel*.

ilsmatig, ilsmarig

(rom) jäklig.

immelmann

(euf) mannens könsorgan. Fr tyskan? ”I är Immelmann I Instoppningsögonblicket/ lär Dej det, ty alla kvinnor gilla tricket.” (Tankekorn)

immissio penis

(lat immissio; införande) införande av penis i vagina*.

impact play

(eng) av eng impact; stöt, slag. Inslag i BDSM*-lekar där den dominanta slår den undergivne med dennes medgivande. Ibland har man ett kodord som används när den undergivne fått nog.

impotens

(lat im; o- och potentia; förmåga, motsats till potens; mäktig, stark, väldig). Serenius (1757) har i sitt engelsk-svenska lexikon ”impotency; swaghet, oförmögenhet” och ex ”her husband’s impotency; hennes mans oförmögenhet til aflande”. Enl NEO (1995—1996) är impotens; ”oförmåga hos man att genomföra samlag” och ”hist.: sedan 1863”, medan impotent är den man ”som inte kan genomföra ett samlag” och ”hist.: sedan 1883”.

Den tyske författaren Johann Wolfgang (von) Goethe (1749—1832) skildrar i diktform hur han upplever sin impotens: ”Våra läppar möts och foten smeker hennes/ men däremellan står det illa till./ Vad som förr spelat erövrarens hjälteroll/ likt en novis har gått ner till moll. ” Och vidare: ”Nej, hellre lät jag mig stickas med svärd/ än avväpnas så i kärlekens värld.” Alfred Kinsey menar att det finns få fall av impotens hos män före 35 års ålder. Efter 55 år stiger antalet snabbt och vid 70 år är 27 % av alla män impotenta, en siffra som stiger till 55 % vid 75 år.

Impotens har dels organiska, dels psykiska orsaker. Organiska orsaker kan t ex vara hormonrubbningar, skador på nerverna till penis eller rubbad blodcirkulation. Vissa, framförallt blodtryckssänkande, läkemedel kan också förorsaka impotens, liksom kroniskt missbruk av alkohol och narkotika. Psykologiska orsaker kan också ligga bakom störningen. Bot kan i de flesta fall fås genom antingen psykologisk rådgivning eller genom insprutning av kärlvidgande medel i svällkropparna. Problemet kan också lösas genom att man inopererar en protes av plast eller silikon i penis, s k penisimplantat.

Den metod som 76 % av 2 000 urologer* från sex europeiska länder vid en urologkonferens i Paris 1996 anser vara bäst mot impotens är självinjektion med prostaglandin i urinröret. Cirka 60 % av impotenta män anses få hjälp den vägen. Det amerikanska forskningsföretaget Vivus har tagit fram ett nytt preparat (Muse) mot impotens. Också här ingår bl a prostaglandin men det nya är att medlet inte injiceras utan förs in en kort bit i urinröret med hjälp av en engångspipett. Erektion uppnås inom 10 minuter och 65 % av användarna lär bli hjälpta.

Ett annat amerikanskt företag, Pfizer, har tagit fram ett impotensmedel, Viagra (godkänt den 27 mars 1998 och sedan dess använt av miljontals män runt om i världen), i tablettform, som visat sig effektivt och blivit en rekordsäljare. Nackdelen med det är att det måste tas betydligt längre i förväg än de medel som tas lokalt.

”Impotens botade man bl. a. genom att dricka bockblod eller att bära en avliden människas tand på sig. Andra metoder som rekommenderades var bl.a. att pissa genom en vigselring eller en vidjehank, att fånga en sparv på våren och äta dess hjärta, att äta libsticka eller femfingerört, vars rötter liknar testiklar, eller också att lägga ett förband med rävskit, blandad med rosenolja, på penis.” (Schön 2004)

Kahn (1944) menar att ”allteftersom mannen blir äldre fordrar han allt starkare retningar — allteftersom kvinnan blir äldre utövar hon allt svagare retning”, och han citerar Napoleon: ”Det säkraste sättet att bli impotent är att vara sin hustru trogen.” Vidare från samma källa: ”Vid psykisk impotens är mannen oförmögen till könsumgänge trots att han organiskt är fullt normal. Hämningsbromsen är hårt åtdragen. Den sexuella impulsen kan inte övervinna motstånden i hjärnan utan stannar någonstans på vägen mellan hjärnbarken och ryggmärgen. Denne person är icke sjuk. Han har ben att springa med, men föräldrar och uppfostrare har kedjat blytyngder vid hans fötter och nu kan han inte springa. [...] Kroppen är frisk. Att försöka med medicin skulle vara lika effektivt som att börja plocka i en bilmotor för att det ligger ett kullfallet träd över vägen. Det bästa medlet mot psykisk impotens är att förhindra dess uppkomst. Den yngling som fått en förnuftig uppfostran och icke tynges av några komplex plågas icke av psykisk impotens.” Och Kahn gör följande liknelse: ”Att håna en impotent man är som att slå den drunknande i huvudet med åran istället för att räcka honom en hjälpande hand.”

impotent bitch

(eng sl)  flata*. Jfr bitch.

impotentia coeundi

(lat impotentia; vanmakt, oförmåga och coire; komma samman) oförmåga att genomföra ett samlag.

impotentia concipiendi

(lat concipere; befrukta) oförmåga att få barn.

TILLBAKA TILL TOPPEN