FULA ORDBOKEN

Bacchus

(grek Bacchos) även känd under namnet Dionysos*, vinets och fruktbarhetens gud. Son till Zeus och Semele. Fallossymbol. Bacchus var en dubbelnatur. Dels var han älskvärd som Eros*, dels var han en ond demon som spred död och förintelse omkring sig och krävde blodsoffer. Bacchus var främst kvinnornas gud. Under orgieliknande fester, de s k backanalierna, (backanal ”hist.” sedan 1795” enl SO) vilka ursprungligen var förbjudna för män, dyrkades guden, avbildad som en feminin yngling iklädd enbart ett rådjursskinn. De utsvävningar och brott som skedde i samband med backanalier gjorde att de förbjöds  år 186 f.Kr.

bachonka

(för sl) kuk.

back

(sl) i uttr två backar läsk; stora bröst.

backa

(sl) praktisera coitus interruptus*.

backanal

se Bacchus.

backanter

(lat baccha’ntes) kvinnliga deltagare i religiösa orgiastiska riter som firades till vinguden Bacchus/Dionysos* ära. Ordet ”hist.: sedan ca 1770” enl SO. ”I alla fall duade vi varandra, och den sköna Renaud blev en backantinna, ty hon gick sällan till sängs utan en liten florshuva.” (Casanova 1936/1700-t)

backhare

1 även backorre (sl) knull på backen, dvs utomhus. Men back kan också ses som en försvenskning av eng back; bakom, bakifrån, och anspelar då på att djur som hare och orre gör det bakifrån. 2 (so) fegis,mes. 

backhoppartigrar

(sl) kvinnobröst.

backpajp

även bäckpajp (sl) knull bakifrån. Bäck är en försvenskning av eng back (uttal bäck); bak och pajp likaledes en försvenskad version av eng pipe; pipa. Alltså en backpipa. Jfr pipa, pippa, pajpa.

backstreet boys

(sl) eg en amerikansk popgrupp. Här om homosexuella. Jfr army of lovers.

baconpugga

se under pugga.

baconros

(sl) rövhål. Jfr under ros (3).

badana

orientalisk form av petting eller könsumgänge, där utlösning sker genom att ollonet endast vidrör blygdläpparna.

badd

(dial) i det skånska ”va i badd” om att vara havande. I Småland heter det ”hon är badd”. Etymologiskt svårbestämt ord. Rietz (1867) har badd; slag, stryk som han härleder från fsv badd, badh; slag och strid. Enligt kvinna f 1907 hördes badd-batten i Skåne av pigor från Blekinge 1920. Vidare meddelar hon att ”i Skåne på ställen sa man badd och batt”. Jfr batt. Uppg fr Byrman (1989).

baddare

enl SO ”hist.: sedan 1805; eg ’en som kan ge duktigt med stryk’.” 1 (sl) oerhört stor, bjässig kuk i beundrande uttryck som ”vicken baddare!” och i vitsiga ordlekar som ”en baddare till badare”; en kuk som dyker djupt i fittan. ”Det är bara det att den här baddaren tycks vara alldeles omöjlig idag.” (Anderberg, Kärlek 1/1965) 2 (svr) milt kraftuttryck ”det var baddarn!”; det var som tusan!

badfitta

(sk) enl Ambrius (2002) ”den som kommer sist upp ur vattnet vid badning.”

badmössa

(sl) kondom, knullgummi; ”nå’t man drar över huvudet”.

badpipa, badkarspipa

(sl) knull i vatten. Se även pipa, pippa.

badrum

(euf) toalett. ”Ett WC, ett litet rum avsett för eliminering, bad och personlig ans. Ett badrums viktigaste funktion är att bereda enskildhet. Ett badrum i en offentlig byggnad kallas ofta restroom. Uttrycket badrum (bathroom) används ofta i hemmet av familjemedlemmar och är olämpligt offentligt (vardagligt).” (Spears 1982) Badrum saknar inte sällan badmöjligheter.

badsnopp

(sl) krympande snopp i kallt vatten. No sl har badetiss för samma sak.

TILLBAKA TILL TOPPEN