FULA ORDBOKEN

paradis

1 (sym) ”avträde”, enligt Kotsinas (1996) med tidsangivelsen 1949. 2 (euf) fitta. Ett av förslagen till bästa namn på kvinnans könsorgan redovisat i tidningen Vecko-Revyn (2/2005). ”Jag tycker ordet paradis passar bättre på vårt könsorgan. Det är ju där alla män vill hamna, men samtidigt är det ju inte så lätt som det låter. Är de tillräckligt romantiska, charmiga och trevliga att vinna våra hjärtan så får de senare även tillträde till paradiset. Det är nog med äckliga uttryck som mus och hallongrotta. Tycker i alla fall! Yasmin”. För utförligare kommentarer se under snippa. ”Låt mig, min härskarinna, få lustvandra i detta paradis, öppna själv för mig detta Venus och Cupidos hemvist.” (Chorier 1967) Norskan har ”å ta med til Paradis” enligt Tryti (1985) ”om kjønnsliv och kjønnsfunksjoner”. ”Och ridande på en lyckovåg trängde jag försiktigt in i hennes våta paradis.” (Söderblom 2015)

paradisdräkt

(euf) naken. Adam och Eva uppträdde ju nakna i  Edens lustgård, innan syndafallet satte stopp för paradistillvaron.  ”... där samvaron vid gynnsam väderlek kunde kulminera med månskensbad och efterföljande månskensdans i paradisdräkt!.” (Stiehler 1950) Jämför under naken.

paradoxia sexualis

(grekiska paradoxos av para; bortom och doxa; mening, åsikt) könsdrift utanför (bortom) den fysiologiska tiden t ex hos barn och åldringar. Bygger på en förlegad föreställning att barn och äldre saknar könsdrift.

paradställning

(sym) stånd*. ”Kungen [Gustav III] påstods ha gjort inviter gentemot sin livläkare Skragge genom att ligga naken i sin säng med sitt kön ’uti paradeställning’ som det hette.” (Norrhem 2008)

parafili, paraphilia

(grekiska para; bredvid, längs med, bortom, mot och philia; kärlek, vänskap) sexuell avvikelse, kärlek till det som ligger bredvid. Enligt Hertoft (1989) myntades ”begreppet i början av 1900-talet, men återlanserades av John Money (f 1921) som ersättning för beteckningen perversion. Begrepp som sexuell avvikelse och parafili är dock mindre precisa än beteckningen perversion”. Exempel på parafiliyttringar är exhibitionism, fetischism, koprofili och nekrofili. Se respektive uppslagsord.

parafimos

(grekiska para; vid, längs med och phimosis; tillsnörning) spansk krage*. Vid förhudsförträngning händer det att förhuden trots förträngningen kan dras tillbaka över ollonet, t ex vid onani eller samlag. Förhuden lägger sig då som en spänd sträng i fåran bakom ollonet och snör sig fast runt penis, så att mannen inte på egen hand kan föra tillbaka förhuden. Då blodet på grund av åtsnörningen inte kan cirkulera fritt svullnar ollonet och in- och utsidan av förhuden upp och lägger sig bakom ollonet som ett par kragar. Om man inte söker läkarhjälp i tid kan åtsnörningen orsaka inflammation och t o m kallbrand i penis.

parallellsex

(sym) ett tillstånd där två par har sex i samma rum utan att byta partner. Se också gruppsex och swingers.

paraphallus

(grekiska para; vid, bredvid och fallos) extra  penis. Även triphallus*. I en notis i SvD (15/9-2002) med rubriken ”Dubbelpipigt skaldjur sexvärsting” berättas att brittiska forskare hittat ett 100 miljoner år gammalt skaldjursfossil som inte enbart bar på världens äldsta kända förstenade penis utan dessutom i dubbel upplaga. En granskning av fossil av feminina artfrämder visade att dessa i sin tur bar på två vaginor. Det lilla kräftdjuret påträffades i Brasilien och David Siveter, vid universitetet i Leicester, som undersökt fossilen menar att djuret ”uppvisar den längsta och mest häpnadsväckande sexapparaten i fossilens historia” och tillägger att ”deras kopulation kan ha pågått i flera minuter”. Kräftdjuret är av släktet ostracod, en art känd för att ha mest sperma i förhållande till kroppsvolymen. För att hantera detta överflöd behövde de flera extremt stora könsorgan.

paraphilia

se parafili.

paraplegafili

(grekiska para; vid sidan om och philia; kärlek) att känna sexuell dragning till lama eller rörelsehämmade personer.

paraply

(sl) franska parapluie av parer; skydda och pluie; regn, 1 kondom, knullgummi; skydd mot väta. 2 kuk.

paras

(dial) para sig*. (OFVG)

parasitfitta

(so) efterhängsen och störande person.

parasoll

(sl) fälla ner parasollet; dö.

paraspadi

(grekiska para; vid sidan av och spein; dra) sällsynt missbildning hos män, där urinröret mynnar på penis sida.

parbleu

(fra) ungefär för tusan. ”Gott schwere noth, parbleau, sacristie! Was befehlen sie?/ Hohl mich der Teuffel! Hundschfott, Carnalje, und Racker-Parti!”” (Bellman F E nr 76) Se även hundsvott.

parbyte, partnerbyte

se swinger.

parentes

(sl) 1 fitta; för formlikheten (). 2 ha tasken inom parentes; vara hjulbent. 

parerosi, parhedomi

 (grek) sexuellt tillstånd där den drabbade har en obetvinglig lust att se eller röra vid egna eller andras könsorgan.

paresseuse, samlag à la

(franska paresseux -euse; lat, trög [person], lätting) den slöa samlagsställningen. Mannen och kvinnan ligger båda på sidan, mannen bakom kvinnan, som böjer låret en aning i höftleden och sticker ut baken.

TILLBAKA TILL TOPPEN