FULA ORDBOKEN

pareunos

(grek) samlag.

parhedomi

se parerosi.

pari

(rom) havande, gravid.

parkeringsautomat

(sym) även parkeringsficka, parkeringsplats.  Ftta, röv eller annat hål där kuken parkeras. Se också snopparkering, parkeringspolis samt sparbössa.

parkeringspolis

(sl) kuk.

parklubb

(sym) partnerbytesklubb öppen enbart för par.

parning, parningsakt

fornsvenska par ur latinets par; make, like. Parning synonym för samlag enligt Strömberg (1979). Annars mest om djur. ”Hist.: sedan 1750.” (NEO) ”Solon bestämmer tidsintervallen mellan två parningar till 10 dagar, Zoroaster till 9, Muhammed till 8 och Luther uttrycker saken så här: ’Varje vecka två gör på året 104, skadar varken dig eller mig’.” (Kahn 1944) ”Vid den naturvetenskapliga undervisningen (i de högre läroanstalterna) måste de viktigaste utvecklingsföreteelserna hos växter och djur ända upp till däggdjuren behandlas; parningsföreteelserna böra emellertid af princip uteslutas (dessa skall först med försiktighet meddelas abiturienterna).” (Berg 1909) ”Och så finns det en del som är lika ’fria’ i sina parningar som en getabock.” (Philp 1946) ”Du är ett ystert kamelsto som löper kors och tvärs, som ger sig av ut i öknen flåsande av brunst. Vem kan tämja hennes begär? Ingen behöver springa sig trött efter henne, i parningstiden är hon lätt att finna.” (Jer 2: 24 Bib 2000) Jämför para (sig) och akt.

parningsboll

(sym) kan liknas vid en sorts gruppsex*. Historien bakom dessa "bollar" är att grodhonan kan spela död för att slippa manliga 'påhopp'. Under parningssäsongen utsätter sig grodhonan nämligen för livsfara eftersom vissa hannar då ofta blir aggressiva och kan trakassera, hota eller tvinga henne till parning. Det händer då att förloppet blir så våldsamt att honan fastnar i  s k parningsbollar där flera hanar samtidigt klänger sig fast vid dem och skapar ett så stort tryck på honan att hon dör. För att undvika  detta öde  väljer den påhoppade att spela död genom att sträcka ut armar och ben i en ställning som påminner om likstelhet. Amfibier, spindlar och trollsländor kan uppträda på liknande sätt men då är syftet oftast att undvika rovdjur.  Se även djur, så gör.

 

parningslek

(ssv) sexuell lek främst bland djur men även hos människor. ”Hist.: sedan 1912.” (SO). Se även lek.

parningsspjut

se parning och spjut.

parningstid

(sl)  ”den tid på natten då prostituerade gå på Stockholms huvudgator”. (Thesleff 1912)

paroláccia

(ita) fult ord, oanständigt tal.

partenofili

(grekiska parthenos; jungfru och philia; kärlek, vänskap) lesbiska kvinnor som föredrar unga jungfrur*.

partenogenes

(grekiska parthenos; jungfru och genesis; skapelse, ursprung)  ”Hist.: sedan 1908”.  (NEO) Jungfrufödsel, född av en jungfru, som i fallet med jungfru Maria och Jesus. Annars är partenogenes, utveckling av obefruktade ägg, vanlig bland vissa alggrupper (t ex brunalgen) och fröväxter (t ex maskrosen), samt hos de flesta ryggradslösa djur och en del fiskar, grod- och kräldjur. Avkomman blir nästan alltid honor, som hos t ex bladlöss, och dessa kan i sin tur endast få döttrar. Endast befruktade ägg ger upphov till individer av båda könen som kan para sig och fortplanta sig. Fenomenet är däremot inte känt hos fåglar och däggdjur. Se även knoppning.

parthenologist

(grek) specialist på oskulder och mödom.

partialism

(latin pars; del) fetischistisk* fixering vid en speciell kroppsdel som t ex ben och armar.

partooz, partooza

(för sl) knull, knulla, dubbelmacka*.

partus

(lat) nedkomst, förlossning. ”Kvinnan påstås ha blivit havande, men vid partus dog både hon och barnet.” (Beach/Ford 1952)

paråka

(dial) muntligt i augusti 2018 från man (f 1945)  vars far  använde paråka , under sin uppväxt i Halland,  när man  hade sällskap på den tidens flerhåliga utedass*. Se även dass.

 

pass away, pass by

(sl) dö. Från engelskan.

TILLBAKA TILL TOPPEN