FULA ORDBOKEN

herpetes

(dial) helsikes* (lindrig svordom). (OFVG)

herran

(svr) herrans namn, kors i herrans namn och vad i herrans namn.

herrarnas

(euf) dass, toalett. "Han: Jag måste gå på herrarnas! Hon: Då passar jag på och går på damrummet."

herrefrisør

(no sl) bög, homofil.

herrejävlar, herregud, herrejesus, herrejisses

(svr) herredjävlar är vanligt bl a i göteborgskans ”harre-javvlar!” Ofta i förvånade utrop typ ”Herre jävlar är det verkligen du!” Också Gud och Jesus är inblandade som i de lindriga svordomarna herregud och herrejesus. Herren används som benämning på Gud både i judendom och kristendom.  Åländskan har, enligt Svenblad (2008), härrijess, härri min je, härri jämmer (jämmersta). Vidare härrigullanas härikojess, härrigud och härrgårs frid.

herrelös

(lmo) att ha uselt eller obefintligt stånd*.

herrenhaus

(sl) ”toalett”, enligt Kotsinas (1996) från 1897. Ordlek på tyskans Herrenhaus; huvudbyggnad. Jämför frauenzimmer.

herrhalsduk

se under mensmenstruation.

herrhora

(so) Svahn (1999) om ”kvinna som horar med herrar icke med drängar eller bönder”. (Halland)

herrpjäxa

(sl) "porrfilm" .(Thorén 1996) Se även pjäxa.

herrtelefon

(euf) ”en elegantare variant” för herrtoalett, lanserad av stockholmsstudenternas karnevalstidning Bruxanvisningen på 1960-talet. Uppgift från Thomas Eckered i Sigtuna. Se även telefon.

hervete, harvete, härvete

 (sk dial) även herpjete. Helvete.  Samtliga lindriga svordomar.

hesing

(dial) tusan*. (OFS)

het

(sl) tänd, sexuellt upphetsad. Het på gröten; ivrig och engelsk slang hot med samma betydelse.

hetekalag

(fisv) sänglag*. Så här beskriver författaren Stefan Hammarén fenomenet: ”...mitt patent och syftar på samlag, och på heteka, vilket var en finsk järnsäng som alla finnar sov på på 1950-talet framför allt, men var vanlig ännu på 1960-talet. Denna järnsäng var mycket stabil och enkel, men ironskt nog var fjädringen av bottnet ett mästerverk av olika sammansatta fjädrar, förde ett härligt ljud...”

hetero

kort för heterosexuell*. ”Hist.: åtm. sedan 1990.” (SO) Bildning till grekiska heteros; annan, olika. Motsats: homo-. ”Hela gaykotteriet reser sig från sina stolar och jag säger till Balthazar att klockan är ett och att jag inte orkar följa med till den där klubben vilken den nu var och Balthazar lägger huvudet på sned och säger okej, min lilla hetero, du slipper.” (Hagman 1992) I Kärlekens pris (2005) förklaras heteronorm som ”Det rätta är att tända på, bli kär i och leva med en person av motsatt kön, och att det finns sociala regler för vad som är kvinnligt och vad som är manligt att rätta sig efter.”

heterofil

(sl) heterosexuell*. ” ’För att inte tala om heterofilerna’, fyller Hedda i och slickar marmelad från överläppen.” (Lodalen 2005)

heteroflexuell

(lmo) att i grunden vara heterosexuell* men flexibel nog att tänka sig en och annan avvikelse.

heterofobi

(grekiska heteros; annan, olika och phobia av phobus; fruktan, skräck) yttrar sig i rädsla för kontakt med personer av motsatt kön, eller i homosexuellas rädsla för att egentligen vara heterosexuella.

heterosexualitet

(grekiska heteros; en av två, annan, olika) sexuell och känslomässig dragning till person av motsatt kön. Ordet betyder egentligen andra eller flera sexualiteter. Uttrycket härstammar, enligt Hertoft (1989), från 1868 medan Graugaard (2001) har från 1869. Ordet tillskrivs, precis som dess motsats homosexualitet, den österikisk-ungerske författaren Karl Maria Kertbeny (1824—1882).

Det var på 1860-talet som främst läkare i England, Tyskland, Frankrike och Italien på allvar började intressera sig för den mänskliga sexualiteten och dess perversioner. Heterosexuell syftade på sexuell njutning för dess egen skull mellan man och kvinna men ibland även mellan människor av samma kön. De som föll offer för den heterosexuella driften försummade sina plikter att arbeta hårt, gifta sig och skaffa barn. Dåtidens sexologer såg med andra ord heterosexualitet som en perversion. Senare under 1800-talet kom dock sexologernas syn på sexualiteten  sakta att förändras så att sexuell njutning tillskrevs allt större betydelse på den biologiska reproduktionens bekostnad. Detta ändrade synsätt lade grunden för en ny modell där den sexuella attraktionen mellan man och kvinna var den normativa, universella och naturliga. Ordet heterosexuell kom därmed att bli synonymt med den sunda och normala sexualiteten.

TILLBAKA TILL TOPPEN