FULA ORDBOKEN

tapp

gemensamt germanskt ord med trolig grundbetydelse: spetsigt föremål. 1 (sl) kuk. Engelsk slang tap och tysk slang Zapfen. Se även plugg. ”Tandläkaren hade satt in sin tapp i svickan* och knullade för glatta livet.” (Olofsson, Kärlek 13/1970) ”... sålunda satt jag fastkilad på denna vällustens svängtapp och klängde mig fast vid hans hals ...” (Cleland 1965/1749) ”Om djävulen inte vill att de blir havande måste man vrida på tappen och täppa till sprundet.” (Rabelais 1945/1534) Även könstapp gemensamt namn på manslem och klitoris enligt Kahn (1944). Pohjanen (2003) har syndatapp: ”Han hade redan hunnit stoppa syndatappen i TrimpaRärrä när jag klev in, och jag ville inte störa akten så jag satte mig på höstolen vid dörren och räknade takbalkar och stenar i den öppna spisen.”

Dansk slang har, enligt Bom (1950), tap (bornholmskt kvinnouttryck) för kuk. Lägg dina lår mot mina lår./ Så får du väl si hur ludditappen står.” (Byrman/Olofsson 2011) 2 ”Hon har få i tappen”, enligt  man (f 1905) ”om havande kvinna”. Byrman (1989) menar att uttrycket är dunkelt. 3 (sl) ta’t på tappen; utöva avbrutet samlag. Se under coitus interruptus. 4 tapp, joddeltapp; klitoris. ”Jag älskar den lilla tappen, tillbeder den. [...] Jag gnider på tappen. Jag skulle kunna få orgasm just nu, men jag vill dra ut på njutningen.” (Lektyr mars 1999)

tappa

1 (euf) dö i tappa anletet, ”förlora sin prestige”. 2 (sl) tappa tvålen; att tillåta bögknull i anus. Från den framåtböjda ställningen när den tappade tvålen ska tas upp.

tara

(sl) ”testiculus” (Thesleff 1912). Taror (sl) testiklar*, ballar. Kanske av tara; vikten av en varas emballage.

tarantella

(för sl) fitta. Tarantella; italiensk dans  som börjar långsamt och sedan alltmer stegras och tarantell: fågelspindel.

tarm

(euf) fornsvenska tharmber. Gemensamt germanskt ord t ex tyska Darm med grundbetydelsen hål, genomgång. 1  tömma tarmen; skita. ”Det var inte passande för en varelse av kvinnligt kön att gå ut på egen hand och det var också för farligt — inte bara på kvällen, då, enligt hennes båda äldre bröder, knivmördare och pestsmittade var lösa, utan också på dagen, då stympade tiggare tömde tarmen under idegranarna i Tuilerierna,...” (Bodanis 2006)  "Sörpla inte, lossa inte på bältet, blotta dig inte i onödan, harkla dig inte, ha inte armbågarna på bordet, tvätta händerna före måltiden, skrik inte om mer mat, släpp dig inte, uträtta inte naturbehoven i trappan eller bakom dörren, putsa inte tänderna med bordsduken, hälsa inte på den som urinerar eller tömmer tarmen, somna inte — dessa och många liknande uppmaningar upprepas i bok efter bok." (Bordsskicket under medeltiden i Från krog till krog av Håkan Jönsson och Richard Tellström. Natur och Kultur 2018) Se även tömma. 2 (åld so) usling.  (Uhrström 1911)

tarma

(sl) fjärta. Se även tarmluft.

tarmligg

(sl) rövknull. Se även under ligg, ligga.

tarmluft

(euf) gas*. ”Att vara besvärad av gaser [...] kunde i intima sammanhang talas om som ’tarmluft’. Men det gjorde förstås inte saken mindre genant.” (Frykman/ Löfgren 1979 om den pryda borgerligheten kring sekelskiftet 1900.)

tarmparasit

(sl) bög, homosexuell.

tarmskjut

(sl) rövknull. Se även skjut.

tarmslut

(sym) röv, arsle. ”Åh Sanna! ylade den tröstätande Almblad när den trasiga Esse hamrade sin hetlevrade joystick* in i hans gyllenbruna tarmslut.” (QuakeNet: Log 1 juni 2006)

tarmspräckare

(sl) bög, homosexuell.

tarmtomte

(sl) om bög, homofil som håller till i ändtarmen*. ”Kommer du inte på nåt [bra namn på homosexuell] kan du få ett av mig, på 20-talet sa man tarmtomte, passar det bättre?” (Fråga Olle 2003) Se även tomte.

tarmtrumpet

(sl)  "instrument" med vars hjälp man släpper ut  fisar och fjärtar. Se även trumpet.

tarmtryckare

(sl) bög, homofil.

tarmuttömning

(euf) tarm, fornsvenska tharmber, är ett gemensamt germanskt ord med grundbetydelsen hål, genomgång. ”När nästa granat tog mark tjöt han som ett barn: Det är nog, det är nog. Han låg där och darrade nästan en minut efter det att beskjutningen upphört. Låren kändes heta och fuktiga och först trodde han att han var sårad. Det var trevligt och fridfullt, och han fick en dimmig föreställning om en sjukhussäng. Han kände efter med handen och både äcklad och road förstod han att han hade tömt tarmen.” (Mailer 1982/1948) Se även tömning, uttömning.

tart

(eng) hora, luder.

tarv

(åld)  göra, utträtta, förrätta sitt tarv; skita. Även naturtarv; naturbehov*. Fornsvenska tarv; nödtvång, behov. Ett gemensamt germanskt ord till ett verb tarva; behöva. ”Hist.: sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen).” (SO) ”Under 1500- och 1600-talen börjar dessa beteenden förändras. Ätandet, sovandet, älskandet regleras. Allt som förenade människan med djuren tabuiserades (av humanister som t ex Erasmus), skambelades och intimiserades. Djupt inrotade vanor ifrågasattes: man skulle inte sova i en klunga som kattungar, inte glufsa i sig maten som gårdvarar eller tanklöst släppa sitt tarv som idisslande oxar.” (Ambjörnsson 1978) ”Mannen kom och efter några inledande kyssar på föremålet för sin dyrkan, vilka innebar ett dröjsmål som jag hade svårt att uthärda på grund av den kolik som började plåga mig, släppte han mig fri att förrätta mitt tarv.” (de Sade 2005/1785) Också tarvhus; dass, skithus. ”I Kongsbacka göra de sitt tarv på knutarna, våre finnar värpa på gallion*.” (Wallenberg 1781/1960)

tarzan

(sl) kuk;  dra en Tarzan; runka, onanera. Tarzan (sl); simbyxor (hans enda klädesplagg)  dra på sina Tarzan som kan tänkas vara ursprunget till runkkopplingen. ”I flere språk finner vi egennavn brukt evfemistisk om penis. I en populær barnegrovis forekommer ’Tarzan og jungelen’...” (Tryti 1985) I sammanhanget förekommer Tumba-Tarzan, en tjuv som härjade i Stockholms södra förorter (bl a i Tumba) i mitten av 1950-talet och som specialiserade sig på bilar och sommarstugor. Här sjukvårdspersonals interna jargong om en ofarlig retning eller förträngning på urinröret som inte kräver någon behandling.  Tarzan är en litterär figur som från och med 1912 förekommit i 23 romaner och flera filmer.

task, taska

1 kuk. Svensk dialekt task; manligt, yttre könsorgan. Av taska (dial); väska, ficka, troligen lån från lågtyska Tasche, med samma betydelse. Bellman (1700-t) har taskbok; börs. Från början syftar ordet enbart på pungen. Ovisst om ordet ursprungligen är germanskt eller romanskt.  SO har ”hist.: sedan ca 1765”. En hjulbent person sägs ”ha tasken inom parentes”. ”T är Taskan Tom och Trött/ av en natt som fröjder fött.” (Tankekorn)

Några röster kring ordet: ”Något som dinglar under en gris el dyl” (man 24), ”Fultonigt, klanglöst” (man 26) och ”Oj, oj, får mig att associera till taskig*, som åtminstone här i Värmland betyder att man går bakom ryggen på någon eller ögontjäneri, att man sprider rykten om sina vänner i avsikt att såra. Därför har jag aldrig kunnat förlika mig med detta task, som benämning på det manliga fenomenet. Det ter sig så nedvärderande och svärtande hela ordet. Man får helt enkelt en känsla av att folk tycker det är en otrolig belastning, detta av Gud Fader, ihopknåpade verk.” (kvinna 24) 

2 taska, taskar; pung. "Å ska di ha en klänning, så ska den ringas ur,/så brösten hänger bara som taskan på en tjur." (Svensk Folkpoesi 1991) 3 taskkulor, taskstenar; testiklar. 4 taska (dial); hora, sköka finns med både hos Ihre (1766) och Rietz (1867) med Gotland som ordort. Rietz menar att ”betydelsen; sköka brukas äfven i gl. d. (gammal danska, efter 1520)”. ”Åjo, när man får dem så där hem till sig och de äro så där villiga som den där taskan. — Taskan är bra hon.” (Hallenstierna 1972/ 1700-t) 5 (sl) taska; kvinnans könsorgan. Även om genitalia i allmänhet, enligt Gibson (1969).  "Och får vi inte brännvin i vårt krus/ så kalla vi mor för en kalvskinnsmus./ Och får vi lnte brännvin i vår flaska/ så kalla vi far för en kalvskinnstaska."

I artikeln Staffan livade upp julen långt före tomten (SvD Understrecket 24 dec 2019) kommenterar artikelförfattaren Bengt af Klintberg versen ovan: ""Denna annandagssed (att sjunga staffansvisor i gårdarna) ledde till att många Staffansvisor innehåller grovhuggna strofer..."   6 (sl) impotens i  ha öltask, ha ölkuk. ”Av de nästan sextusen fylldagarna hade han gått med öltask i minst 1335 och varit oförmögen att lyda Guds bud om att uppfylla jorden.” (Pohjanen 1998) 7 tasken (so) till manliga personer. 8 tasken (dial) kallades den bom som satt runt kranen som användes i stenbrotten. Jämför borrfitta. 9  slå varann på tasken; festaSe även taskig.

TILLBAKA TILL TOPPEN