FULA ORDBOKEN

agape

(grek) agape; kärlek; kärleksmåltid. Enligt SO ”hist.: sedan 1860 (formen agap)”. Den självutgivande kärleken. Ordet används i NT för att karakterisera Gud. Till skillnad från den begärande kärleken, eros* är agape en spontan kärlek oberoende av objektets värde. Agape är Guds kärlek till människorna som dessa kan ta emot och sprida vidare. I fornkyrkan var agape även beteckning för en kärleksmåltid, som hade samband med nattvarden. Men även sedan nattvarden förenats med mässan som uteslutande en symbolisk-rituell måltid, fortsatte man, enligt Jan-Öjvind Swahn (Gastronomisk kalender 1997), med dessa agaper, vilka ”tycks så småningom helt ha urartat och blivit en kyrklig stötesten”. Patriarker och biskopar dundrade mot dem. Från anonymt hedniskt håll var man inte sen att ta till storsläggan mot dem. Och fortsätter Swahn: ”På sina högtidsdagar samlas de till en festmåltid tillsammans med barn, hustrur, systrar. Först äter de länge och väl, men när de viner som de berusat sig med börjar tända okyskhetens eld i deras sinnen, släcker de ljusen och förenar sig i  mörkret med en slumpvis utvald partner, med vilken de sedan bedriva den mest fruktansvärda otukt*."

ager

(lat) kvinnans blygd*, enligt Chorier (1967).  Åker*, fält.

agernet

(da) penishuvudet, glans penis*.

aggen

(dial)  aggen i mäk  (jäkeln i mej).  OSD har  lindrig svordom i Västergötland.

aggregat

(sl) kuk. Samling av samverkande maskiner. Jämför maskin.

agn

(dial) enligt OSD om ”yttre könsdel hos sugga” i Södermanland. För att förhindra att en ko blev betäckt ”så snepäs (snöptes) ho, snippen av agna skars dän”.

agndase, agnbuk

(dial o so) " benämn i Vg på invånare i ofruktbar trakt (där man förväntades leva på agnar)."  (OSD) Se även das, dase.

agonofili

(grekiska agonia; kamp och philia; kärlek, dragning till) förslag till namn från Bäsén (2006) för den sexuella avvikelse som går ut på att tända sexuellt på en fysisk, ibland våldsam, kamp mellan två eller flera personer. Bäsén berättar vidare om Göran som trodde att han var ensam i hela världen om den här böjelsen. ”Inte nog med att jag gillade killar, jag tände dessutom på att brottas och slåss.[...] Matchen är en erotisk akt för Göran. Ibland leder den till vanligt sex efteråt, ibland inte.”

aha

se aa.

aidoia

se pudenda.

aidoimani

(grekiska aidoio; könsdel och  mania; raseri, vanvett) avvikande, vissa kallar det abnorma, sexuella begär. Jämför nymfomani och satyriasis.

aidola

se under pudenda.

aids

förkortning av Acquired Immune Deficiency Syndrome; förvärvad immunbristdefekt. Sjukdom färvärvad av viruset HIV* (humant immunbristvirus) som smittar vid vissa former av sexuell kontakt och vid direkt överföring av smittat blod. NEO har ”hist.: sedan 1982”. Mot slutet av 1970-talet kom de första alarmerande rapporterna om märkliga sjukdomsfall bland homosexuella män i USA. Några år senare kunde man se samma utveckling i Sverige och 1982 diagnosticerade läkarna det första aidsfallet i vårt land. Enligt Wikipedia beräknas 7 000 människor runt om i världen smittas varje dag samtidigt som fler än 5700 dör dagligen av HIV-relaterade sjukdomar.

aidsface

(sl) bög, homosexuell. Face (eng) ansikte. Se även aids.

Aiolos

(grek) om denne ”chefsblåsare Aiolos” berättar Dalnäs (2014) att ”när han inte släpper väder håller han vindarna inlåsta i sitt gemak på en av de Lipariska öarna utanför Sicilien”.

airbag

(sl) 1 behå*. 2 airbags, dubbla airbags; kvinnobrösten. Luftkudde som säkerhetssystem för personer i fordon.

aja

(dial o barn) enligt OSD "göra sitt tarv*". (Nb) Jämför aa och baja.

ajabaja

(smn) fitta.  Ett uttryck riktat främst till barn när de inte får göra något. Ofta åtföljt av ett pekande finger.

ajjt

(sl o so) dåre, hora.

ajöken

(sl) adjö som i  gå ajöken; dö.

TILLBAKA TILL TOPPEN