FULA ORDBOKEN

Afrodite

(smn) prostituerad. I den grekiska mytologin var Aphrodite kärlekens och fruktbarhetens gudinna.

afroditism

(latin aphroditismus av grekiska Aphrodite (se do) outvecklade och missbildade könsorgan.

afrönting

(dia o so) missfoster, knöl. (OSD)

aftercare

(eng) ungefär eftervård. Uttryck för när den undergivne i ett BDSM* förhållande tas om hand efter den fysisk/psykiska behandling man utsatts för. Hjälpen kan bestå av tröst, och/eller vård och rengöring av de sår som uppkommit under akten.

aftonblad

(sl) bläddra genom ett aftonblad; knulla en prostituerad. ”Blad (i det lägre språket löf) som utkomma om aftnarna. Ett Aftonblad är stundom illa korrigeradt, men har alltid mer eller mindre tydlig stämpel.” (Prof ur en ny Ordbok öfver svenska språket 1864.)

aftonhoran

(sl) tidningen Aftonbladet särskilt nätupplagan, men kan också beteckna andra liknande "skvallertidningar" som Expressen och Kvällsposten.

aftonsvalka

(euf) ”gå in i aftonsvalkan”; dö. Uppgift från Eben Thysell (f 1928) i Norrköping som menar att ”aftonsvalka låter ju vänligt, nästan poetiskt, som något att se fram mot rent av”.

aftontoalett

(lmo) "kvällsöppen bekvämlighetsinrättning" enligt Uarda-Akademiens Ordbok (Lund 1998).

agalmatofili

(grek) sexuell avvikelse där man tänder på (skylt)dockor.

agamogenesi

(grekiska a; utan, gamet; könscell, genesis; frambringa) fortplantning på könlös väg.

agape

(grek) agape; kärlek; kärleksmåltid. Enligt SO ”hist.: sedan 1860 (formen agap)”. Den självutgivande kärleken. Ordet används i NT för att karakterisera Gud. Till skillnad från den begärande kärleken, eros* är agape en spontan kärlek oberoende av objektets värde. Agape är Guds kärlek till människorna som dessa kan ta emot och sprida vidare. I fornkyrkan var agape även beteckning för en kärleksmåltid, som hade samband med nattvarden. Men även sedan nattvarden förenats med mässan som uteslutande en symbolisk-rituell måltid, fortsatte man, enligt Jan-Öjvind Swahn (Gastronomisk kalender 1997), med dessa agaper, vilka ”tycks så småningom helt ha urartat och blivit en kyrklig stötesten”. Patriarker och biskopar dundrade mot dem. Från anonymt hedniskt håll var man inte sen att ta till storsläggan mot dem. Och fortsätter Swahn: ”På sina högtidsdagar samlas de till en festmåltid tillsammans med barn, hustrur, systrar. Först äter de länge och väl, men när de viner som de berusat sig med börjar tända okyskhetens eld i deras sinnen, släcker de ljusen och förenar sig i  mörkret med en slumpvis utvald partner, med vilken de sedan bedriva den mest fruktansvärda otukt*."

ager

(lat) kvinnans blygd*, enligt Chorier (1967).  Åker*, fält.

agernet

(da) penishuvudet, glans penis*.

aggen

(dial) aggen i mäk  (jäkeln i mej).  OSD har  lindrig svordom i Västergötland.

aggregat

(sl) kuk. Samling av samverkande maskiner. Jämför maskin.

agn

(dial) enligt OSD om ”yttre könsdel hos sugga” i Södermanland. För att förhindra att en ko blev betäckt ”så snepäs (snöptes) ho, snippen av agna skars dän”.

agnabak

(åld so) i Sörmland med betydelsen sädestjuv.

agndase, agnbuk

(dial o so) " benämn i Vg på invånare i ofruktbar trakt (där man förväntades leva på agnar)."  (OSD) Se även das, dase.

agonofili

(grekiska agonia; kamp och philia; kärlek, dragning till) förslag till namn från Bäsén (2006) för den sexuella avvikelse som går ut på att tända sexuellt på en fysisk, ibland våldsam, kamp mellan två eller flera personer. Bäsén berättar vidare om Göran som trodde att han var ensam i hela världen om den här böjelsen. ”Inte nog med att jag gillade killar, jag tände dessutom på att brottas och slåss.[...] Matchen är en erotisk akt för Göran. Ibland leder den till vanligt sex efteråt, ibland inte.”

aha

se aa.

TILLBAKA TILL TOPPEN