FULA ORDBOKEN

åskvigg

åskblixt. Duerr (1998) berättar att i teglet i nordtyska bönders korsvirkeshus infogades ofta en åskvigg (fallos) och en kvarn* (vulva).

 

åsnepiss

(lmo) om lankigt kaffe.

åsneål, åsnelem

 (sl) stor kuk. ”... en hästs styrka och en åsnas lem...” (de Sade 2005/1785) Se vidare ål och lem.

åsneöron

(sym) tunna, slappa kvinnobröst. Se även öra (2).

åsninna

prostituerad i Pompeji, staden som gick under vid Vesuvius utbrott år 79 e. Kr. ”Asellina själv — Åsninnan betyder det, det är ett artistnamn, åsnor har rykte om sig att ha stor sexuell aptit, som våra dagars kaniner...” (Lundgren 2001)

åstad

(euf) bort, iväg från platsen. ”Hon ska åstad.” 1 hon ska gå på toaletten. 2 hon är havande. "Mor Hanna hade nästan trott, att svägerskan inte skulle åstad mer, så att återtjänsten inte skulle komma ifråga." (Mor Hannas sötost ur Moberg 2023)

återförsäljare

(lmo) prostituerad*.

återvinning

(sl) 1 spya*. Se vidare under spy. 2 en avlagd sexpartner som man återupptar förhållandet med.

åtrå

av å; till och trå; längta, tråna. Att ha starkt begär till någon eller något. ”Hist.: sedan 1559.” (NEO) ”Men jag älskar att känna en man jag älskar tränga in i mig, och jag känner detsamma även om det bara är en man jag åtrår mycket men inte säkert älskar.” (Hite 1977) ”Å är Återhållsamhet men Åtrå även/ blir hon alltmer svår — hjälp till med näven.” (Tankekorn) ”Hon drömmer och ber om att lustens ledsagarinna ska sänka er båda in i rubinröd åtrå och föra er långt bort från den platta kärlekens marker, långt bort från Bingolotto och frysta grönlandsräkor.” (Måtte jag vilja ikväll. Ottar 2/96) "Man kan tro det, ty Johannes Ingelsson har en grann hustru, åtrådd av många innan hon blev hans." (Man och hustru emellan ur Moberg 2023) Se även under mek.

åtta

(sl) slå en åtta; pissa. Jämför under sju.

äa, äha

se aa.

äckel

(so)  en obehagskänsla som påminner om illamående. Vanligen orsakad av  ett motbjudande sinnesintryck. Tyska Ekel med samma betydelse. 1 pedofil*. 2 homosexuell*. 3 bisexuell*.

äckelbobba

(sl) vidrig, äcklig person.

äckelgubbe

(so) pedofil*. Se även gubbe.

äckelmagad

(sym) när något är så äckligt att man är spyfärdig.

äckelpotta

 gammalt skällsord använt om en alltigenom vidrig person.

ädel del, ädlaste del

(euf) könsorgan. Ädel; förnäm, utmärkt. ”År 1609 lade exempelvis en välbeskänkt värdshusbesökare upp ’sa partie honteuse sur un tranchoir’ (’sin ädla del på en skärbräda’) och uppmanade sin supbroder att göra detsamma så att man skulle kunna se vem som hade den största.” (Duerr 1998) ”Den härlige ynglingens ögon gnistrade av eld och blickar och rörelser uttryckte höjden av hänförelse, vilken jag började dela nu när jag kände honom i mina ädlare delar.” (Cleland 1964/1749)  

"Gamla sägner berättar att det ligger en jätte begravd i Gröstorp. Jätten sträcker ut sig  i både tiden och landskapet, från  våtmarken vid Tommarpsån och upp över kullarna norrut. Stenstuan, jättens hjärta, en gravhög från bronsåldern och jättens ädlare del en sten som restes under järnåldern. Våtmarkerna vid jättens fötter fanns här genom hela forntiden och det viskas om guldringar som hittats här. Det vilar en jätte i landskapet." (Maria Heijbel, Österlens museum) Norsk slang har ”mine edlere deler” och ”min aller edleste del”.

 

ädelsten

(sl) se under sten, stenar.

äga

(euf) 1 äga någon; könsakt.  Ha, rå om. ”Hon: —Tro inte att du äger mig bara för att du ägt mig.” Nyström (1910) berättar: ”Hon (21-årig bildad affärsanställd kvinna) meddelade, att då hennes fästman, ’som alltid lefvat återhållsamt, nyligen bad mig att få äga mig helt, nekade jag ej; jag älskar honom, det var ej någon låg sinnlig känsla, som föranledde mitt medgifvande’.”  ”—Jag vill äga dej. Så säger han också. Det är struntprat. Människor kan aldrig äga varandra, man kan vara ense om en sak, ha någonting gemensamt, men en människa kan aldrig äga någon annan.” (Holm 1965) 2 äga fitta; flickvän, fästmö, hustru, älskarinna.

ägg

(sl) 1 två ägg i korgen (pungen); testiklar. ”Vi smekte den, rullade hans ägg och kramade hans stång som kändes alldeles het i våra händer.” (Salten 2009) 2  lägga ägg; skita. ”Så fort jag tagit emot den började libertinen sin operation, han slukade snarare än åt det fina, helt färska lilla ägg som jag just hade värpt åt honom...” (de Sade 2005/1785) Se även värpa. Norskan har legge egg för att fisa, fjärta. 3 små bröst i olika varianter, som hårdkokta; små hårda bröst, löskokta; små lösa bröst samt (vänd)stekta; små platta bröst. Norsk slang har påskeegg. 4 könscell hos kvinna. ”Hist.: sedan 1778.” (SO) ”Kännedomen om människans befruktning blev givetvis icke allmän egendom förrän man upptäckte det mänskliga ägget och detta skedde först med säkerhet 1828 [jämför under äggledare] av von Baer.” (Olsen 1950) Norskan  har legge egget om man som gör kvinna gravid. Se även ovarium.

TILLBAKA TILL TOPPEN