FULA ORDBOKEN

X

1 står för sex men också för något som bör hemlighållas. Vanligare i engelsk slang än i svensk. ”He: Will you have X with me? She; Y (why) not!” 2  Öresunds Översättningsbyrå (danska-svenska.se) har chattspråk för puss, i plural xxx; pussar. Se även xoxo3 avträde, toalett. Gå till (på) X; en hemlighetsfull plats man inte gärna talar högt om.

X 2

(sl) pissränna.  SJ:s  snabbtåg X3000 som är långt och i rostfritt stål.

X 2000

(sl) kuk som det går snabbt för. Efter SJ:s snabbtåg med samma namn. Se även tåg.

xceptunic

gudom ur mayas panteon (minnestempel), framställd på de phalliska monoliter (skulptur framställd ur ett enda stenblock), vilka hittats på Yucatanhalvön i Mexiko.

xenofili

(grekiska ksenos; gäst, främmande och philia; kärlek) förkärlek för sex med obekanta. I stort sett all pornografi bygger på ett xenofilt förhållande.

xenofobi

(grekiska ksenos; gäst, främmande och fobos; fruktan). fruktan och avsky för allt okänt. Speciellt omnämns fenomenet i samband med främmande kulturer, men det finns också många likheter mellan rasism och sexuell diskriminering. Jämför homofobi.

X-kromosom

(grekiska soma; kropp, lekamen) finns i alla äggceller och i hälften av spermierna. Övriga spermier har Y-kromosom. Enligt NEO är ordet ”hist.: sedan 1925”.

xoxo

(sl) puss och kram gånger två.  Avslutning på brev, mejl, sms och mms.

x-rated

(am sl) pornografisk, barnförbjuden (om film).

xúj

(ry) kuk.

xxx

(euf) kvinnligt könsorgan. Se även under x.

Y

(sl) en tillknäppt fitta med benen ihop. Men vänder man på steken öppnas härligheten. Engelsk slang har dining at the Y om cunnilingus*.

yahmar

(so) arabiska för åsna, idiot. 

yaoi

(sl) enligt slangopedia.se "stjärtgossar* inom anime och annan japansk propaganda".

yarak

se jarak.

yarrak

(turk sl) kuk. Används ofta som skällsord.

yarre

(sl) kuk.

yehb

enligt Lindström (2021 s 294—296) ett ord för knulla som kan ha funnits under stenåldern bl a i Sydsverige. Ordet kan ha uppstått för över femtusen år sedan bland nomadryttare på den pontiska slätten i Ukraina. Här fanns människor som redan tidigt talade olika varianter av indoeuropeiska språk och som rörde sig över stora sträckor med hjälp av hästar, oxar och vagnar och som under dessa  färder mellan olika betesmarker kom i kontakt med bofasta bönder.

För nästan sex tusen år sedan utvandrade en del momader på stäppen långt österut till det som idag är nordvästra Kina. Där har man funnit rester av ett numera utdött  indoeuropeiskt språk som kallas tochariska. På det språket finns en verbstam som uttalas  yäp  med betydelsen träda in.  Det här verbet har bevarats in i historisk tid i  en del indoeuropeiska språk som ryska ebu, grekiska oiphö och sanskrit yabh. Men till skillnad från tochariskans yäp- (träda in) har ehu, oiphö och yabh  fått en  mer sexuell innebörd och betyder att  ha samlag.  Jonathan Lindström  menar att sansktitvarianten  yabh nog var ett ganska städat uttryck och att det fanns en betydligt vulgärare variant yabhati som har liknants vid engelskans fuck.

Jonathan Lindström  anser vidare att "Den här  betydelseförskjutningen bör alltså ha skett på ukrainska stäppen för minst fem tusen år sedan, efter det att de blivande tocharerna lämnat, men innan de som gav upphov till ryska, grekiska och sanskrit gav sig av. Och genom att jämföra de olika varianterna har språkhistorikerna kommit fram till att när steppnomaderna redan före sin utvandring på det som nu kallas protoindoeuropeiska sade att en man hade samlag, så sade de 'yebh-."

 

yena

(nyo) ”en kvinna som väljer och vrakar bland sexpartners och tar för sig”. (SAO 2013)

yes or no

(euf) signaturen G B i Malmö berättar: ”I yngre da’r for jag till sjöss och var vid ett tillfälle i början av 1946 inlagd på Hospital Britanico i Buenos Aires för en akut blindtarm. En förmiddag frågar en sjuksköterska: Yes or no? Jag förstod inte frågan och ville ha en förklaring. Det enda jag fick var frågan om igen, men i skärpt tonläge. Detta upprepades några gånger tills medpatienten i sängen intill, en grabb från Ceylon, sa rent ut: Have you moved your bowels? (hållit magen/tarmen igång?). Jag minns inte mitt svar, men mitt skratt gjorde sköterskan ytterligare generad och irriterad. Dagen efter mötte jag henne i hissen. Jag kunde inte hålla tillbaka min munterhet utan sa: Hello, yes or no. Hon såg inte ett dugg road ut.”

TILLBAKA TILL TOPPEN