FULA ORDBOKEN

V

kvinnans könsorgan. Förkortning för vagina/vulva men också, precis som Y (se do), symboliskt för den kvinnliga triangeln.

vaca

(för sl o so) kossa.

vacker

(sym) för hora, lättillgänglig kvinna som i vackra Mari. ”Ingen visste säkert var Mari kom från, hon kom till Nybo som fallen ur skyn. Från himmelen var det då inte, det sade kvinnorna. De sade också att hon hade onda ögon och var stygg som ett troll i ansiktet. Men karlarna kallade henne vackra Mari. Karltycke hade hon.” (Nilsson Piraten 1946) Kanske var det med Mari som med flickan i följande ordstäv: ”Är jag inte vacker där det syns, så är jag desto vackrare där det inte syns, sa flickan.”

vad det nu heter

(euf) om sånt som uttalat för vissa väcker anstöt, t ex ord kring våra könsorgan och könsakten eller svordomar och avföringsord. ”Därpå försvann djävulen. Hans Carvel vaknade helt glad, men fann att han hade fingret i sin hustrus vad det nu heter.” (Rabelais 1966)

vad du tycker och det katten skiter lägger jag på samma hylla

(sk) ett något omständigt sätt att säga att man skiter i någons åsikt.

vadare

(sym) kuk.  Fågelart  som vadar, plaskar omkring i strandkanten. ”Sen viskar man in i tystnaden, ta mig och plöj ner din vadare djupt,...(Hûlová 2015)

vadge

(sl) fitta. Från amerikansk slang vadge med samma betydelse. Troligen från vagina*.

vadhållning

(lmo) "lägre form av handgriplig kurtis" enligt Uarda-Akademiens Ordbok (Lund 1998).

vaf, vafan

(svr) där vaf  är kortform för vafan. Se även under fan.

vafanculo, vaffanculo

(ita) vafanculo; dra åt helvete! Även vaffanculo (för sl och svr) med samma betydelse.  Culo (ita) arsle, rövhål.

vaffanculo

enligt slangopedia.se dra åt helvete på italienska.

vag, vage

(euf) amerikansk kortform för vagina*. "Finns det något som kränker en svensk mer än en genomsnittlig engelsktalande persons uppfattning om vad å, ä och ö är? Som när en amerikan lägger ut en bild på en svensk vägskylt som lyder Jonas väg och inhöstar många skratt för att vag  på engelska är en vanlig förkortning för vagina*." (Sara Lövestam: Visst är å, ä och ö bokstäver på riktigt. Språktidningen 1/2024)

vaggan

samlagsställning. Kvinnan sitter gränsle över mannen. Bröst mot bröst omfamnar de varandra och börjar vagga. Ställningen passar kvinnan bättre än mannen då hans penis hamnar i ett lite konstigt läge.

vaggas

(sl) ”folklig form av vagina” enligt Tigerskott i brallan (1/2001).

vagge

(sl) fitta. Se vidare vagina.

vagina

(lat) skida, (svärds)slida, balja. I den betydelsen användes ordet under antiken. Laqueur (1994) menar, med hänvisning till Adams (1982), att ordet ”tycks ha använts på skämt om ’anus’.” Vagina betecknar kvinnans inre könsorgan men används ofta felaktigt också som namn på de yttre, när istället ordet vulva avses. Men vagina är ett mildare och riskfriare ord och precis som penis används det i alla åldrar och sammanhang. ”Vaginor är lika olika som ansikten. Avståndet från urinrör till slidöppning kan variera, likaså avståndet mellan slidöppning och anus. Blygdläpparna kan vara långa eller korta, eller både och.” (Öppna dörren försiktigt. Ottar 4/97) ”Av orden på din lista (Oordboken 1989) är det en hel del jag aldrig hört i talspråk inte ens inom sjukvården; coitus, fallos och vulva. Vagina är ett vanligt och helt neutralt ord inom sjukvården.” (sjukskötare 57 år)

 Men vagina är inte ett oskyldigt ord för alla. För en del är det  till och med så värdeladdat att de inte ens kan tänka sig att använda det likaljudande regina; drottning eftersom det påminner dem alltför mycket om det fula vagina.

 Laqueur menar också ”att ’vagina’ eller motsvarande ord (Schiede, vagin) använda ensamma som beteckning för den slida eller det håliga organ i vilket dess motsats, penisen, passas in under samlaget och genom vilket barnen föds, inte dök upp i de europeiska folkspråken förrän omkring år 1700”. I Sverige ”hist:. sedan 1835”.  (SO) Tidigare ansågs kvinnan, inom medicinen, vara blott en ut- och invänd man och därför kallades t ex äggstockarna för ”kvinnans stenar” och klitoris för ”kvinnans penis”.

I bl a USA och England har man infört vaginadagen som infaller den 14 februari på Alla hjärtans dag. Bl a spelas då pjäsen Viva Vagina, där kvinnorna i publiken uppmanas att vara stolta över sina könsorgan. I Sverige har Kim Anderzon (1943—2014) spelat succén Vivavagina i flera år på Mosebacke i Stockholm. Pjäsen, som uppfördes första gången i New York 1995, består av monologer och bygger på intervjuer med 300 kvinnor mellan 6 och 76 år. Även Vagina (sl); flicka, flickvän. I amerikansk slang finns bl a följande eufemismer för vagina: vagingle, vajayjayvajingle och va-j-j.

vagina dentata

(lat) av dens; tand; den tandade vaginan. Det händer att speciellt impotenta män drabbas av tvångsföreställningar om att penis kan fastna i vaginan eller uppslukas av den. Begreppet härstammar från den forna primitiva vidskepelsens värld, där svärmoderns vagina är tandad och därför skräckinjagande. Föreställningen om en tandad vagina har samband med föreställningen om en ”hemsk modersgestalt”. Men kanske kan denna föreställning delvis också hänga samman med det faktum att t ex  hundar efter orgasmen fastnar i varandra några minuter.

”En annan förklaring är att se vagina dentata-myten som ett sätt att utnyttja kastrationsångesten för att avskräcka män från våldtäkt. I den amerikanska filmen Teeth från 2007 biter tonårstjejen Dawns vagina av penisen på de män som har sex med henne mot hennes vilja. När hon själv är med på noterna skadas inte männen. Myten om vaginan med tänder fungerar då ungefär som en krigsmålning — ett sätt att skrämma potentiella fiender.” (Milles 2010) "Magplufset hänger med en fläskvåd en bit ner över fittan som inte är en fitta vilken som utan en glupskt gapande vagina dentata med vassa tänder." (Brunner 2020 s 400)

vaginakulor

se geishakulor.

vaginal

som har med vagina att göra. ”Hist.: sedan 1887.” (SO)

vaginalflatulens

uppstår när luft släpps ut från slidan t ex under ett samlag, vilket låter som en fis. Se också musprutt och flatulens.

TILLBAKA TILL TOPPEN