FULA ORDBOKEN

B/D, B&D

se under bondage.

b’o

(hebr) enligt Sjöberg (2014) är b’o det allra vanligaste samlagsverbet i hebreiskan. Och, fortsätter Lina Sjöberg: ”Det är alltid mannen som är subjekt för b’o i dess sexuella betydelse och verbet betecknar alltså penetration. Ordets grundbetydelse är ’gå in’ och för det mesta betecknar b’o förflyttning av hela kroppen in i ett rum, ett hus eller en stad.”

ba, bae

1 (dial o barn) avföring, bajs. Även allmänt om skräp och smuts. Avledning baig; om små barn som är nedsmutsade med avföring. Uppgift från OSD. Jämför danska  bae; bajs. 2 (sl) ba; kort för bara. Enligt Språktidningen (4/2018)  har ordet "fått ett specifikt användningsområde: ba kan ange att det som följer är ett citat: Men han ba: 'Det ordnar sig ska du se'." Många, inklusive mig själv, reagerar starkt på missbruket av dessa diskurspartiklar. Eller som Anders Svensson (2020) uttrycker det:  "Få saker väcker så stor irritation som diskurspartiklar.  Liksom, öh, vahettere, såatt, typ, ba, ju så att säga och asså hamnar högt upp på listan över språkliga retstickor."  Se vidare under rubriken  Fula ord—finns dom?! 

baa

(dial o barn) bajsa*. (OSD)

Baal

(hebr) herre. En västsemitisk gudomlighet bl a regnets och fruktbarhetens gud. Kulten kring Baal torde delvis ha haft sexuella inslag med möjlig sakral prostitution. I Gamla Testamentet framträder Baal som Jahves ärkefiende. Baals namn finns bevarat i Nya Testamentets Beelsebul* som namn på de onda makternas furste.

baan

(dial) föda barn. (ORB)

Babar

(smn) kuk. Populär elefant i barnböcker av fransmännen Jean och Laurent de Brunhoff.

babba

1 (dial o so)  om större insekt eller annat kryp. I Uppland och Västergötland nedsättande om (lösaktig) flicka eller kvinna. Andra ord för samma sak är karlbabba och lortbabba. 2 (sk) göra på sig (om barn). 3 (sl) skita, bajsa. Även som dialektord i skånskan med samma betydelse.

babbe

1 (sl) kuk 2 (so) nedsättande om färgade och blattar*. Ordet av babian och babbe syftar då på att färgade och blattar skulle vara  släkt med aporna.

babbelröv

(sk) pratmakare.

babbja

(dial)  ”liten hög el. ruka av ngt blött, tjockt ämne (t ex gyttja, kallgröt, exkrement)”. (OFS) Se även kobabbja.

babe

(sl) yngre sexig man eller kvinna. Från engelska babe; barn, barnunge. Babe och dess diminutiv baby har använts alltsedan 1300-talet i betydelsen spädbarn. Ordet lär komma från medelengelskans baban. Jämför amerikansk slang babe; tjej, brud. Enligt Nyordsboken (2000) är ”den sexiga bet” fr 1992." SO har ”1991”. ”Det stod en pojke i publiken som försökte likna Henric de la Cour. En Henric look-a-like. Henkebabe.” (Expressen 15/4-1994) ”Det ska ju vara babes och gärna lyxiga miljöer, snyggt foto och så, säger en 24-årig man.” (Andersson 2005 om dagens porrutbud.)

babombas, baboom, baboos

(sl) kvinnobröst. I amerikanskengelsk slang finns bezongas, bazoom och bazoongies. Jämför bosom; barm.

babonger

(för sl) kvinnobröst. Enligt slangopedia.se " i sthlms förorter".

babs & nutte

(da) smeknamn på brösten lanserat av den danske revyskådespelaren Dirch Passer (1926—1980) och Judy Gringer (f 1941) i revyn Spræl, sprællemand, spræl på ABC teatern i Köpenhamn 1958.

baby

spädbarn av engelska baby. NEO har ”hist.: sedan 1901”.  Svensk dialekt babbe; litet barn. I de allmänt förekommande uttrycken ”hon väntar en baby” eller ”han har gjort en baby”.

baby doll

(engelska doll; docka) beteckning på yngre, snygg tonårsflicka som flirtar och frestar utan att gå hela vägen. Se även lolita.

babybutch

se under flata.

babylons

(sl) bröst.

babypluttar

(sl o ljud) små bröst. Det lilla och obetydliga ligger både i ordet baby; spädbarn och i dialektordet plutt; liten person, barnunge och pluttig; liten, ynklig.

TILLBAKA TILL TOPPEN