FULA ORDBOKEN

Y

(sl) en tillknäppt fitta med benen ihop. Men vänder man på steken öppnas härligheten. Engelsk slang har dining at the Y om cunnilingus*.

yahmar

(so) arabiska för åsna, idiot. 

yaoi

(sl) enligt slangopedia.se "stjärtgossar* inom anime och annan japansk propaganda".

yarak

se jarak.

yarrak

(turk sl) kuk. Används ofta som skällsord.

yarre

(sl) kuk.

yehb

enligt Lindström (2021 s 294—296) ett ord för knulla som kan ha funnits under stenåldern bl a i Sydsverige. Ordet kan ha uppstått för över femtusen år sedan bland nomadryttare på den pontiska slätten i Ukraina. Här fanns människor som redan tidigt talade olika varianter av indoeuropeiska språk och som rörde sig över stora sträckor med hjälp av hästar, oxar och vagnar och som under dessa  färder mellan olika betesmarker kom i kontakt med bofasta bönder.

För nästan sex tusen år sedan utvandrade en del momader på stäppen långt österut till det som idag är nordvästra Kina. Där har man funnit rester av ett numera utdött  indoeuropeiskt språk som kallas tochariska. På det språket finns en verbstam som uttalas  yäp  med betydelsen träda in.  Det här verbet har bevarats in i historisk tid i  en del indoeuropeiska språk som ryska ebu, grekiska oiphö och sanskrit yabh. Men till skillnad från tochariskans yäp- (träda in) har ehu, oiphö och yabh  fått en  mer sexuell innebörd och betyder att  ha samlag.  Jonathan Lindström  menar att sansktitvarianten  yabh nog var ett ganska städat uttryck och att det fanns en betydligt vulgärare variant yabhati som har liknants vid engelskans fuck.

Jonathan Lindström  anser vidare att "Den här  betydelseförskjutningen bör alltså ha skett på ukrainska stäppen för minst fem tusen år sedan, efter det att de blivande tocharerna lämnat, men innan de som gav upphov till ryska, grekiska och sanskrit gav sig av. Och genom att jämföra de olika varianterna har språkhistorikerna kommit fram till att när steppnomaderna redan före sin utvandring på det som nu kallas protoindoeuropeiska sade att en man hade samlag, så sade de 'yebh-."

 

yena

(nyo) ”en kvinna som väljer och vrakar bland sexpartners och tar för sig”. (SAO 2013)

yes or no

(euf) signaturen G B i Malmö berättar: ”I yngre da’r for jag till sjöss och var vid ett tillfälle i början av 1946 inlagd på Hospital Britanico i Buenos Aires för en akut blindtarm. En förmiddag frågar en sjuksköterska: Yes or no? Jag förstod inte frågan och ville ha en förklaring. Det enda jag fick var frågan om igen, men i skärpt tonläge. Detta upprepades några gånger tills medpatienten i sängen intill, en grabb från Ceylon, sa rent ut: Have you moved your bowels? (hållit magen/tarmen igång?). Jag minns inte mitt svar, men mitt skratt gjorde sköterskan ytterligare generad och irriterad. Dagen efter mötte jag henne i hissen. Jag kunde inte hålla tillbaka min munterhet utan sa: Hello, yes or no. Hon såg inte ett dugg road ut.”

yin

(kin)  yin-palats; livmoder. Även Yins hus; vulva. ”Sedan omfamnar han sin kvinna och stöter försiktigt sin yüheng* in i hennes Yins hus (vulva) och låter den näras av sin kvinnas safter ...” (Kärlekens Tao 1994)

Y-kromosom

se könskromosom.

ylka

se under spy.

ymnighetshorn

(sym) horn som flödar över av frukt och blommor. Symbol för rikedom. Här om kuk. Se även under horn

ynði

(fno) kärlekskval.

yngla, yngla av sig

föda barn, ungar. Bildning till unge. ”Hist.: sedan 1603.” (SO) I småländska Göteryd heter det ”hon ska te å yngla”  som, enligt  man (f 1919), används ”om människor och djur”. (Byrman 1989) "Jag kan för fan inte förstå vad illa en ann har gjort som fått en kärring, som blir med ungar bara man tittar på'na. Hon ynglar nog ihjäl sig en dag och bättre är hon inte värd!" (Lindström 2021 s 248)  Uttalande från  en man i en fattig och barnrik familj.

ynnest

(euf) samlag. ”Till sist bjöd vi varandra den ’slutliga ynnesten’ (för att använda en förtjusande sjuttonhundratalsvändning) i Brians källarvåning på Riverside Drive ... ” (Jong 1976) ”Men fast han tog sig alla dessa friheter, gick det inte så långt som till vad man kallar den yttersta ynnesten, vilket — det måste sägas till hans rättvisa — han inte heller sökte utkräva.” (Defoe 1944/1720)

yoghurt

(sl) sperma*.

yoghurtbössa

(sl) kuk. Se även bössa.

yoghurtfitte

(no sl) om utsliten och fladdrande fitta.

yoghurting

se felching.

TILLBAKA TILL TOPPEN