FULA ORDBOKEN

Kontakt

Bengt G Dagrin
Maledictolog

Välkommen att kontakta mig bengt@dagrin.se med synpunkter på ordbokens innehåll och utförande och med ord du saknar och vill tillägga. På min hemsida www.dagrin.se kan du bl a läsa mer om ordbokens tillkomst och historia och om mannen bakom verket.

TILLBAKA TILL TOPPEN