FULA ORDBOKEN

uan

(dial) enligt slangopedia.se älvdalska för herregud, jädrar.

UAPITA

(data) förkortning för You’re A Pain In The Ass; du är förbannat jobbig.

úargr

(fno) modig, orädd. Motsatsord till argr. ”Vad ska den göra som är argr för att på nytt bli úargr? Döda den som har förolämpad en är en möjlighet. ” (Ljunggren 2014)

ubåt

(sl) 1 sänka en ubåt; skita. 2  ”den underjordiska bekvämlighetsinrättningen vid västra sidan av Bantorget [Lund], anlagd på 1930-t”. (Ingers 1977)

uckig

(nyo) äcklig, dålig.

udde

se näs.

ugenball

(sl) homosexuell.

uggla

fsv uggla. Germanskt ljudhärmande ord och samma som engelska owl. Här i ordstävet det är ugglor i mossen. Lär från början ha syftat på att en ogift kvinna lyckats undanröja spåren efter ett oönskat havandeskap. ”Ugglorna” skulle då syftat på foster som fördrivits eller nyfödda barn som dödats och begravts ute i markerna. Bergman (2007) menar att uttrycket har med ulven; vargen att göra. Ursprungligen är uttrycket lånat från danskans der er ulve i mosen. Men när vargen blev alltmer sällsynt i Danmark och slutligen utrotades helt miste uttrycket sin mening och ombildades på 1700-talet till der er ugler i mosen. I dansk dialekt uttalas dessutom ulve och ugler likadant.

ugn

fsv ughn. Germanskt ord med grundbetydelsen kokkärl, kittel. Här symboliskt för 1 kvinnans könsorgan. Även masugn om riktigt het fitta. ”Kuken var hård som skaftet på en bakspade och han stötte in den i ugnen med en sådan kraft, att hon skrek till av häpnad.” (Meurling 1973:1) ”Jag stack in tungan tills det kändes som om den var på väg att smälta i hennes ugn med dess sockerhaltiga syror.” (Vásquez Diaz 2008) 2 stoppa limpan* i ugnen; knulla. 3 när tiden för förlossningen var inne, sa man förr i bl a Västergötland att den gravida kvinnan ”ska/tänker slå ikull ugnen”. (Byrman 1989) Se bagarugn för närmare förklaring. Jämför också kakelugn, skorsten och bulle. 4 värma ugnen; onanera.

ukvemsord

(da) av ukvem; opassande. Fult ord. Se också okvädinsord.

ulcus molle

(lat) ulcus; sår, molle; mjuk. Mjuk schanker*. Se även könssjukdomar.

ulka sej

(sk) må illa, vilja kräkas. ”Hur mycke ja än ulkar mi, så vill de ingenting komma.” (Ohlmarks 2004) OFVG har ulka, ulkas: kväljas, vara nära att kräkas. Västgöta-Bengtsson (1993) har ulka; ”att rapa ljudligt, alltför ljudligt”. Jämför ulrik och hulka.

ull

(sl) könshår; mjukt, lent och nykardat. Norsk slang har det betydligt strävare stålullen för samma sak.

ulricka

(sl) spy*. Jämför Ulrik.

ulrik

(sl o ljud) kanske från ulka*; spy, kasta upp eller från egennamnet Ulrik. I uttryck som hälsa, ropa på ulrik, offra åt Ulrik, snacka, tala, prata med Ulrik samt ha besök av Ulrik; spy, kräkas. Uttrycket från slutet av 1600-talet. ”Han skreg på Ulrik så de hördes änna ut på gåren när han fått svampen i si.” (Ohlmarks 2004) ”I den ena vrån låg en kullbytterad kadett och framstötte ett långsamt Ulrik, så att kindbenen utspändes som tvenne säckpipor.” (Wallenberg 1781/1960) Se vidare under spy.

uma

(för sl) tjej, hora.

umamisk

(nyo) ”smaken, lukten och känslan av någon som man attraheras av”. (SAO 2013)

umgås

(euf) knulla. Se även umgänge.

umgänge

fornsvenska umgænge, umganga; samvaro, sällskap. ”Hist.: sedan 1502.” (SO) 1 (euf o åld) samlag i sammansättningar som bedriva, hava och pläga (bruka, utöva) samt idka (ägna sig åt) (otuktigt) umgänge. Även olofflige omgänge samt otillbörliga omgänge som i citaten från Söderköpings rådhusrätts protokoll, 11/8 1640: ”Tillfrågades honom om han kan weeta huru offta han hafuer medh henne den olofflige beblandellsen hafft, ...” och ”... har hon kommet till honom och hafft med henne sitt otillbörliga omgänge.

”Om en man och en kvinna hava umgänge, kallas hon martyr (en stackars ’förförd’ flicka), och han: usling (den usle förföraren).” (Strindberg 1884—85)

”Och Judit kom in och intog sin plats. Då betogs Holofernes av häpnad över henne, och hans blod kom i svallning. Också hade han känt stor åtrå att pläga umgänge med henne och hade väntat på ett tillfälle att förföra henne, allt från den dag då han först fick se henne.” (Judit 12, Apokryferna ur Gamla testamentet, Proprius 1975) ”Waldman kallas ett djur, som av alla närmast liknar människan, och menas därföre vara en avkastning av någon bortlupen slavinna, som haft umgång med stora apinhannar.” (Wallenberg 1781/1960) ”Bemälda Pettersson är emellertid ganska opålitlig och har för vana att passa på att bestjäla män med vilka hon haft otuktigt umgänge.” (Dahlgren 2013)

Andra liknande ålderdomligt högtidliga uttryck är idka umgänge, intimt eller kroppsligt umgänge, könsligt umgänge, köttsligt umgänge, olovligt umgänge, otillåtet umgänge,  äktenskapsumgänge eller äktenskapligt umgänge och förtroligt umgänge. ”Under det senare bondesamhällets tid trodde många på fullt allvar att det var möjligt att ha intimt umgänge med skogsrået.” (Schön 2004) ”Varje gång hade hon övat otukt och haft köttsligt umgänge med för henne okända personer — emot överenskommen vedergällning, åtta skilling per gång.” (Helgesson 2003) "Rätten lyssnade, notarien antecknade. Vad hände där då, undrade stadsfiskalen. Hade von Plat förlett Lena Cajsa till köttsligt umgänge med några manspersoner?" (Lennartsson 2019 s 24) Lundblad/ Josefsson (2021) har umgängesorden gängse, jängse.

Förr talades det också om brottsligt eller otuktigt umgänge och umgänge mot naturen, begrepp som var synonyma främst med homosexualitet, men som även stod för andra ”avvikande” sexuella aktiviteter och former. ”Doktorn underrättades om att hans syster plägade brottsligt umgänge med mig om morgnarna, när han läste mässan.” (Casanova 1936/1700-t)

Idag förekommer umgänge i betydelsen samlag mest i sammansättningen sexuellt umgänge. ”Sexuellt umgänge med en kvinna består av smekningar, kyssar, leenden, kramar, samtal, manuellt stimulering, ömsesidigt betraktande, cunnilingus, avklädning, gemensamma minnesbilder, roliga ljud, försiktiga bett och ibland gråt, flämtningar och djupa suckar tillsammans.” (Hite 1977) 2 (sl) intimt umgänge med fröken Höger*; runk, onani.

umgängelse

(bib o åld) umgänge*, köttsligt umgänge*. ”Ädla syster, sade han, för att åter bringa fru abbedissan till hälsa är det absolut nödvändigt att hon har umgängelse med en man, i annat fall skall hon inom kort bli så klen och illa däran att döden blir hennes sista läkemedel.” (Margareta av Valois död 1549 Abbedissan som inte ville synda. Publicerad i eroticon 1965.)

TILLBAKA TILL TOPPEN