FULA ORDBOKEN

Bacchus

(grekiska Bacchos) även känd under namnet Dionysos*, vinets och fruktbarhetens gud. Son till Zeus och Semele. Fallossymbol. Bacchus var en dubbelnatur. Dels var han älskvärd som Eros*, dels var han en ond demon som spred död och förintelse omkring sig och krävde blodsoffer. Bacchus var främst kvinnornas gud. Under orgieliknande fester, de s k backanalierna, (backanal ”hist.” sedan 1795” enligt SO) vilka ursprungligen var förbjudna för män, dyrkades guden, avbildad som en feminin yngling iklädd enbart ett rådjursskinn. De utsvävningar och brott som skedde i samband med backanalier gjorde att de förbjöds  år 186 f.Kr. "Där gjorde jag med mina vänner rusiga backanaler bland de sjungande flickorna som ju fanns där ymnigt och var rätt vackra och fulla av fan." (Brunner 2020 s 166)

bach

(sl) svett, svettlukt.

bachonka

(för sl) kuk.

back

(sl) i uttrycket två backar läsk; stora bröst.

backa

(sl) praktisera coitus interruptus*. "Jag blev inte med barn, kondom hade han inte utan han backade ut..." (Kalmér 2022 s 234)

backanal

se Bacchus.

backanter

(latin baccha’ntes) kvinnliga deltagare i religiösa orgiastiska riter som firades till vinguden Bacchus/Dionysos* ära. Ordet ”hist.: sedan ca 1770”.  (SO)  ”I alla fall duade vi varandra, och den sköna Renaud blev en backantinna, ty hon gick sällan till sängs utan en liten florshuva.” (Casanova 1936/1700-t) "Den berömde stensnidaren Pichler snubblade förbi med en hord backanter klädda i djurskinn." (Brunner 2020 s 222) 

backhare, backorre

1 (sl) knull på backen, dvs utomhus. Men back kan också ses som en försvenskning av engelska back; bakom, bakifrån, och anspelar då på att djur som hare och orre gör det bakifrån. 2 (so) fegis, mes.  Se även hare och orre.

backhoppartigrar

(sl) kvinnobröst.

backpajp

(sl) även bäckpajp; knull bakifrån. Bäck är en försvenskning av engelska back (uttal bäck); bak och pajp likaledes en försvenskad version av engelska pipe; pipa. Alltså en backpipa. Jämför pipa, pippa, pajpa.

backstreet boys

(sl) en amerikansk popgrupp. Här om homosexuella. Se även army of lovers.

bacon

(sl) de båda rövhalvorna.

baconpugga

se under pugga.

baconros

(sl) rövhål*. Jämför under ros (3). 2 fitta. Se även ros (1).

badana

orientalisk form av petting* eller könsumgänge där utlösning sker genom att ollonet endast vidrör blygdläpparna*.

badd

(dial) i det skånska ”va i badd” om att vara havande. I Småland heter det ”hon är badd”. Etymologiskt svårbestämt ord. Rietz (1867) har badd; slag, stryk som han härleder från fornsvenska badd, badh; slag och strid. Enligt kvinna född 1907 hördes badd-batten i Skåne av pigor från Blekinge 1920. Vidare meddelar hon att ”i Skåne på ställen sa man badd och batt”. Jämför batt. Uppgift från Byrman (1989).

baddare

enl SO ”hist.: sedan 1805; egentligen ’en som kan ge duktigt med stryk’.” 1 (sl) oerhört stor, bjässig kuk i beundrande uttryck som ”vicken baddare!” och i vitsiga ordlekar som ”en baddare till badare”; en kuk som dyker djupt i fittan. ”Det är bara det att den här baddaren tycks vara alldeles omöjlig idag.” (Anderberg, Kärlek 1/1965) 2 (svr) milt kraftuttryck ”det var baddarn!”; det var som tusan!

badfitta

(sk) enligt Ambrius (2002) ”den som kommer sist upp ur vattnet vid badning.”  Själv tycker jag att badfitta snarare borde stå för  'den som sist kommer i vattnet'.

badmössa

(sl) kondom, knullgummi; ”nå’t man drar över huvudet”. Se även mössa.

badpipa, badkarspipa

(sl) knull i vatten. Se även pipa, pippa.

TILLBAKA TILL TOPPEN