FULA ORDBOKEN

ytt

(dial?) bajs, skit. Tomas Söderblom i Lund har följande att säga om ordet: ”När jag var barn på 1970-talet brukade min far använda ordet ’ytt’ i betydelsen bajs. Jag minns att han t ex under en bilresa påpekade att även kungen och drottningen ’hade ytt’, dvs de var egentligen inte bättre än vi. Båda mina föräldrar var urbota smålänningar så det är möjligt att ordet är strängt dialektalt. Mitt minne säger mig att jag upplevde ordet som mycket vasst och fult, betydligt fulare än skit, och att pappa därmed bara var pinsam. Jag hörde aldrig någon annan använda det.”

yttersta, det

(euf) samlag. ”Flörten kan gå från en lätt provocerande, något förälskad blick, från en svag, skenbart oavsiktlig beröring genom alla möjliga kärlekslekar, kyssar, smekningar och omfamningar ända till s k otuktiga beröringar och retningar, såvida man icke låter det komma ända till det yttersta.” (Forel 1942)

yvare

se under hyvare.

yxa

 (sym) även köttyxa. Penis; för dess huggande och klyvande förmåga. I uttryck som sätta yxan i huggkubben. Se även hugg och stridsyxa. Diplomaten och skalden Johan Gabriel Werving (ca 1677—1715) återkommer gång på gång i sitt rika bildspråk till bl a den klyvande yxan som t ex i följande Historia: ”1. En Timmerman som höll uppå/ En wällug Stock i tu att klyfwa,/ Han greep sig an och flåste Hå!/ Hwar gång han yxan månde drijfwa./ Hans Hustru sade, Gubbe min,/ Hwij måste du med Hå! så yrckia?/ Jo Hå! det geer mig större styrckia/ Och hugget går des längre in. 2. Om natten då den gode Man/ Fick lust att gantas [roa sig] med sin Qwinna,/ Nu tarfwas Hå! om du det kan,/ Sad’ hon, så lär du längre hinna./ Neij, swarad’ han, du dig bedrog,/ Det wore Hå! omsunst spendera:/ Jag ärnar eij dig klyfwa mera,/ Ty du äst redan klufwen nog.” Norsk slang har, enligt Tryti (1985) ”øksen (i treet) om en seksuelt lysten mann.”

yxbasen

(sym) kuk.

yxhugg

(sl) 1 fitta av det jack som bildas då yxan (se do) träffar t ex huggkubben. Se även hugg. 2 bak, ända.

yüheng

(kin) penis. ”Bevekande ord och en mild röst väcker/ den som är romantisk./ Och beröring av yüheng/ den som är kättjefull...” ( Wu Hsien i Kärlekens Tao 1994)

zabourah

(arab) penis.

zahet

(sl) slangopedia.se har ”stick, dra åt helvete m m” och "främst ett göteborgskt uttryck".

zakila

(bask) penis.

zappa

1 (nyo) ”att byta sexställning”. (SAO 2013) och folkmun.se har "porrsurfa".

zayin

(hebr) penis.

zeligofili

(grek) att bli upphetsad av avund eller svartsjuka. Jämför zelotypia.

zelotypia

(grekiska zelos; ivrig, pigg) överdriven svartsjuka.

zenci

(för sl) använt som svordom i invandrartäta områden.

zeppelinare

ett sorts luftskepp, uppkallat efter tysken F v. Zeppelin som 1898—1900 byggde ett luftskepp som flög med en hastighet av 29 kilometer i timman. Dessutom uppstod det lätt explosioner i de gasdrivna zeppelinarna. 1 kondom. 2 kvinnobröst.  

zhopa

(ry) rumpa, röv.

zibbe, zibbi

(för sl) arabiska för könsorganen i invandrartäta områden.

zigenarstol

(sl) att skita utomhus i sittande ställning. Se även stol (1).

zig-zig

(eng sl) knull. Från franskan. Ursprungligen militärt.

TILLBAKA TILL TOPPEN