FULA ORDBOKEN

fairy

(eng sl) bög. Känt sedan slutet av 1800-talet.  Fairy queen; kvinnlig homosexuell.

fairy pony

(smn) kuk. Se fairy och pony.

fajeda

(dial) cunnus*. (OFS)

fajsa

(sl)  fjärt+bajs; fjärta löst. Jämför sharta.

fake

(engelska fake; bluffa, lura) simulera orgasm. Av naturliga skäl är det mest kvinnor som bluffar och får mannen att tro sig om att vara en riktig casanova*.

fake penis

(sl) kondom. Från engelska fake; bluff.

faktan

(euf) fan. När jag googlade mitt namn annandag jul (2016) dök det upp en sajt för Shopello, ett postorderföretag som verkar sälja det mesta. Bl a saluförde man tre av mina böcker. Två under rätt titel, men den tredje presenterades som "35?! — Då blir det faktan inte lätt!" Här har ordet fan bytts mot faktan. Jag har svårt att tänka mig att det hela beror på ett misstag. Det verkar alltför långsökt. Nej, istället verkar titeln på min  debutbok ha råkat ut för censur. Detta för att inte  besökarna på sajten ska behöva drabbas av  det "fula" ordet  fan. Jag har utan framgång försökt få en förklaring från Shopello.

fal kvinna

(fal; som kan köpas, till salu) urnordiska falaz, fornsvenska fal. Germanskt ord, t ex isländska falr och norska fal, besläktat med tyska feil med samma betydelse av grekiska polein; sälja. Ålderdomligt om prostituerad. Enligt SO är fal ”hist.: sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen)”. Numera mest i betydelsen lättsinnig och förförisk. ”Enligt Parent-Duchatelet finnes det i Paris omkring 5.000 inregistrerade offentliga qvinnor; men räknar man dertill alla smygskökor d.v.s. de som verkligen äro renommerade såsom sådana, alla de, hvilka enligt Retif de la Bretonne drifva detta yrke ’sur le pavé (gata) de Paris’, vidare alla de flickor, hustrur och enkor i Paris, hvilka så att säga gifva gästroller såsom skökor, så kan man ganska säkert med samma auktor antaga deras antal till 30.000, hvilka i Paris icke hafva något annat yrke än att hålla sin kropp fal (faisant metier de leurs corps).” (Wistrand 1843) ”Ungkarlen i en liten stad eller by blir ej prostitutionskund, eftersom hans hemort ej tolererar prostituerade. Naturligtvis är bristen på fala kvinnor endast en orsak till hans goda uppförande.” (Eriksson 1939)

fal tärna

(åld) prostituerad. ” … den karaktärens outsägliga simpelhet och uselhet, som ligger däri, att han i en fal tärnas vidriga omfamning söker en förbjuden njutning, som han i sitt eget hem kunde finna utan alla samvetsförebråelser i en högre och renare form.” (Kress 1905) Tärna; tidigare om kvinna med tjänst vid hovet. Numera mest i förbindelsen brudtärna.

fall

(euf) få på fall; förföra en kvinna. ”Löjtnanten uppvaktade överstens dotter flitigt med blomsterkvastar och chokladaskar och tycktes på god väg att få henne på fall.” (Palmenfeldt 1986) Se även kvinna (2).

falla

1 i Estland säger man ”hon skuld fal e nurka”; hon skulle falla i vrån om gravid kvinna. Detta enligt Byrman (1989). 2 (sl) falla för trycket; fjärta, prutta. 3 (sl) falla, falla ifrån; avlida, dö.  Hist.: före 1520 (SO) av fornsvenska falla fra. Substantiv frånfälle; dödsfall. 4 hon har fallit, är en fallen kvinna; (hon har) förlorat sin oskuld. ”För att det ska finnas en ’fallen kvinna’ måste det ju ha funnits en ’fallen man’.” (Elise Ottesen-Jensen 1886—1973; norsk-svensk sexualupplysare) Jämför kvinna (2).

fallalgi

(grekiska fallos; manslem och algos; smärta) smärtor i penis kanske orsakad av en könssjukdom eller priapism*. Ett annat namn för samma sak är fallodyni (grekiska odyne; smärta).

fallfrukt

(sl) 1 ”hängkuk med tonvikt på testiklarna”. (20-årig kvinna) 2 hängbröst. 3 hästgödsel från K1, Sthlm. (Langenfeldt 1947) Se även frukt.

falliska stadiet, falliska fasen

(av fallos) psykoanalytisk term för det stadium (3—6 års ålder) i barnens sexuella utveckling när de upptäcker skillnaden mellan könen. Först kommer det orala stadiet, därefter det anala, så det falliska och det genitala.

fallodyni

se fallalgi.

fallofobi

(grekiska fobos; fruktan, skräck) skräck eller vämjelse vid åsynen av en (erigerad) fallos. Fenomenet kan vara en följd av homofobi*.

falloforier

(av fallos*) Ordet förklaras av Johan Almkvist i Hälsa och nakenhet (1932) med utgångspunkt i falloskulten: ”Från Egypten kom kulten till Grekland där den benämndes falloskulten. Den var här förenad med fester för vinguden Dionysos*. Härvid bars avbildningar av manslemmar på spetsen av långa stavar offentligt omkring i processioner (falloforier).”

fallograf

(grek phallos; manslem) instrument med vars hjälp man mäter erektionsförändringen hos fallos.

fallokrat

(grekiska phallos; penis och kratia; välde) sexistisk* person, oftast en man. Därav fallokrati; kukvälde.

fallokuk

se metakuk.

TILLBAKA TILL TOPPEN