FULA ORDBOKEN

abrasion

(eng) avskavning, slitning. Om en sexuell akt där man blir upphetsad av att känna sträva föremål som river mot huden som tistlar, grus och stålull.

abrovinkla, abrovinscha

(sl) vara otrogen. Enligt Thorén (2015) även om att fiffla och skämma ut sig.

absa

(sl) kort för abstinensbesvär t ex genom brist på sex. Se även abstinens.

Absalon

enligt OSD i förbindelse med gammal som lindrigt okvädinsord i Dalarna.

absens

från franska absence; frånvaro, bortavaro av latin absentia; frånvaro. Kortvarig medvetslöshet. Enligt NEO ”hist.: sedan 1629”. Förlust av medvetandet vid sexuell utlösning. Kallas också hysteriskt anfall eller petit-mal-epilepsi (det lilla epileptiska anfallet) och varar i regel bara några sekunder.

absolutslak

(nyo) enligt SAO (2013) ”när en person blivit impotent på grund av för mycket alkohol”.

abstinens

av latin abstinentia (ab- av, från och tenere; hålla); avhållsamhet, återhållsamhet från olika njutningsmedel (t ex sprit, tobak och narkotika) och från könsumgänge. Det sistnämnda kallas också celibat*. NEO har ”hist.: sedan 1876”.

AC/DC

(sl) bisexuell*.

achleta

(för sl) arsle. Hon har chok najs achleta; hon har ett jättesnyggt arsle.”

acini sikarem

(för sl och so) jag knullar din mun!

ack va kul

(sl) fitta.

acka

(dial o barn) tömma tarmen. Förekommer i Västergötland, Västmanland och Norrbotten enligt OSD. Jämför aa och kacka.

ackla

(dial) seg, gröngul snortamp som hänger under näsan på överläppen på snorigt barn. (OFS)

ackuschörska

(åld) franska accoucheur av accoucher; nedkomma med barn, förlösa. Av latin ad; till vid och collocare; lägga, placera. Barnmorska. Enligt NEO ”hist.: sedan 1837”. ”Det hände sig så, att hans mor hade en väninna i Liatorp, vilken var, även hon, ackuschörska.” (Ekroth 2012) Jämför barnmorska.

acrosom

(grekiska akros; i spetsen och soma; kropp) sädescellens yttersta spets som består av en kappa av kraftiga enzymer som bryter ned äggcellens skyddande proteinlager och möjliggör befruktning.

acucullus

(latin a; utan och cucullus; hatt, förhud) omskuren penis. Jämför omskärelse.

Adam, gamle Adam

namnet är hebreiska och betyder människa. SAOB har ”Den gamle Adam, arfsynden, människans syndiga natur”."Ty att man helt och hållit skulle kunna utrota den gamle Adam ligger icke i menniskonaturen." (Brev från Geijer [1848] till Martina von Schwerin 28 febr 1843.) 1 (smn) kuk. En tjugoårig kvinna berättar att hon döpte den första kuk hon lärde känna till Adam. En annan kvinna, 50+, kallar varje man som det går för innan hon hunnit få någon njutning för ADAM; han som kom först. Enligt OSD är uttrycket Adams pil skämtsam benämning på penis i Skåne. Samma källa har adamsrustning om manligt könsorgan och norsk slang har adamsbanan. 2 (smn) manlig homofil. ”Om det var meningen att vi skulle vara homofiler skulle Gud ha skapat Adam och Kalle.” (Dagrin 1983) 3 Adams kalv (dial)  ”gå mä Adams kalv”; gå med foster långt över beräknad tid. Även om att vara ofruktsam. Källa OSD. Adamsklädd, adamsdräkt, adamskostym se under naken.

adamskostym

se under naket.

adapter

(sl) kvinnligt könsorgan enligt Kotsinas (1998). Modifierande tillsats till apparat.

adel

(dial) kreaturspiss, gödselvatten. Jämför norska aale, dansk dialekt och medellågtyska adel med samma betydelse. Rietz (1867) har nötale, ”urin med träck, hvarigenom korna med svansen orena jufret, som, om det icke rengöres, gifver mjölken en stygg smak”. Ihre (1766) har koadel som han förklarar med urina vaccarum; kourin (eg vatten).

TILLBAKA TILL TOPPEN