FULA ORDBOKEN

ablatio penis

(latin ablatio; avlägsnande) kirurgiskt avlägsnande av penis vid t ex könsbyte*.

abnorm

(latin ab; frånvaro av och norma; regel) Enligt SO ”Hist.: sedan 1839." Beteckningen sexuell abnorm(itet) användes allmänt från slutet av 1800-talet och omfattade i stort sett allt inom det sexuella utom samlag i barnalstrande syfte inom äktenskapet.

abolitionism

av latin abolitio; avskaffande, upphävande. ”Hist.: troligen sedan mitten av 1800-talet” (SO) Internationell rörelse som under 1800-talets sista decennier kämpade för förbud av prostitutionen. ”Kampanjen mot reglementarismen [se under apelsin- och byråflicka] begynner med Josepfine Butlers engelska korståg mot parlamentets sanitetslagar på 1860-talet. Hennes strävanden betecknades med namnet abolitionism.” (Eriksson 1939)

aborrbotten

(euf o svr) dra åt aborrbotten. I Småland för ”dra åt helvete!” (OSD)

abort

(latin abortus av aborior; gå ned, komma eller födas för tidigt) missfall. Enligt Bo Bergman (2007) kom ordet in i svenskan på 1700-talet och betydde då missfall. ”I allmänspråket står abort sedan slutet av 1800-talet för ’avsiktligt avbrytande av havandeskap’.” Den svenska abortlagen är från 1975 och innebär bl a fri abort upp till den 18:e graviditetsveckan. Vid längre graviditet krävs tillstånd från socialstyrelsen, som prövar om det finns ”synnerliga skäl” för abort.  

abow

(sl) 1 skit, helvete. 2 skitsnygg enligt kidish.se.

abrasion

(eng) avskavning, slitning. Om en sexuell akt där man blir upphetsad av att känna sträva föremål som river mot huden som tistlar, grus och stålull.

abrovinkla, abrovinscha

(sl) vara otrogen. Enligt Thorén (2015) även om att fiffla och skämma ut sig.

absa

(sl) kort för abstinensbesvär t ex genom brist på sex. Se även abstinens.

Absalon

enligt OSD i förbindelse med gammal som lindrigt okvädinsord i Dalarna.

absens

från franska absence; frånvaro, bortavaro av latin absentia; frånvaro. Kortvarig medvetslöshet. Enligt NEO ”hist.: sedan 1629”. Förlust av medvetandet vid sexuell utlösning. Kallas också hysteriskt anfall eller petit-mal-epilepsi (det lilla epileptiska anfallet) och varar i regel bara några sekunder.

absolutslak

(nyo) enligt SAO (2013) ”när en person blivit impotent på grund av för mycket alkohol”.

abstinens

av latin abstinentia (ab- av, från och tenere; hålla); avhållsamhet, återhållsamhet från olika njutningsmedel (t ex sprit, tobak och narkotika) och från könsumgänge. Det sistnämnda kallas också celibat*. NEO har ”hist.: sedan 1876”.

AC/DC

(sl) bisexuell*.

achleta

(för sl) arsle. Hon har chok najs achleta; hon har ett jättesnyggt arsle.”

acini sikarem

(för sl och so) jag knullar din mun!

ack va kul

(sl) fitta.

acka

(dial o barn) tömma tarmen. Förekommer i Västergötland, Västmanland och Norrbotten enligt OSD. Jämför aa och kacka.

ackla

(dial) seg, gröngul snortamp som hänger under näsan på överläppen på snorigt barn. (OFS)

ackuschörska

(åld) franska accoucheur av accoucher; nedkomma med barn, förlösa. Av latin ad; till vid och collocare; lägga, placera. Barnmorska. Enligt NEO ”hist.: sedan 1837”. ”Det hände sig så, att hans mor hade en väninna i Liatorp, vilken var, även hon, ackuschörska.” (Ekroth 2012) Jämför barnmorska.

TILLBAKA TILL TOPPEN