FULA ORDBOKEN

harvete, hervete, härvete

(sk) enl Lundbladh (2012) "helvete, helsicke".

haspa

(so) otrevlig, elak kvinna.

Hasse Hårig

(smn) kuk.

hast

(dial) uttalas enl Rietz (1867) med ”långt, bredt a-ljud” och står för ”smuts, träck” i Skaraborg, där det ”anses för ett finare uttryck än skit”.

hasta

1 (lat) manslem* enl Chorier (1967). Eg spjut, lans, stång. 2 (dial) ”göra sitt naturtarv”. Se även tarv.

hastir git

(för sl o so) 1 bli knullad i arslet. 2 stick!, dra åt helvete, fuck you!

hasulera

(dial) enl OFS ”nojsa och flirta med flickor”.

hat trick

(sym) eg när någon gör tre mål i samma match. Här om den som 1 klarar av tre utlösningar under ett och samma samlag. 2 den som har tre olika sexpartners under en och samma dag.

hat, hata

se at, ata.

hatrunk

(sl) när någon medan han/hon runkar tänker på en hatad person.

hatshep

(nyo) enl SAO (2013) ”en kvinna som får sina beundrare att göra allt för henne. Av Hatshepsut, kvinnlig egyptisk farao.”

hatt

1 (sl) förhud. 2 (sl) (party, plast)hatt; kondom, skydd för (kuk)huvudet. ”Jag ville inte stänga in min stora kuk i en liten plasthatt.” (Fick du doppa, Pinocchio i Pittstim 2009) 3 (sl) brun hatt; kukhuvud med brun beläggning efter att ha tagit bakvägen. 4 (euf) potta. Det berättas att Xantippa, hustru till Sokrates (470—399 f Kr), efter ett av deras många gräl ”krönte” sin make med innehållet i en full potta. Den store filosofen gick sedan omkring med pottan på huvudet som en hatt och sade till alla som skrattade åt honom: ”Det är väl inget under/ att regn följer på åskans dunder.” (Uppg hämtade från Bourke 1968/1891.) 5 lämna in hatten (sl); dö.

hattaklöks

(sk) kräka i hatten. Uppg fr Ohlmarks (2004) med ex: ”Vi va tvunga te å låta di hattaklökas, för charrfören skreg att du inte fick spy ner hanses droska...”

haurang

(sl) horunge, enl slangopedia.se.

hauv, hauve

(dial o barn) penis. (OFS)

hav

(sym) 1 fitta. ”Havet är vått, näringsrikt och fyllt av liv och växtlighet.” (Forssberg 2004) 2 i Fredmans Epistlar talas i nr 56 om lustans haf tolkat som erotiskt begär.

havande, havandeskap

(fsv havande) ett av de mest gångbara och använda orden i sammanhanget. Serenius (1757) översätter eng pregnancy med ”hafwande tilstånd”) och det förr vanliga vara på havande fot. Stolpe (1984) menar att vi är ganska ensamma om detta ord, och att det inte finns någon direkt motsvarighet i något modernt språk. Han ser däremot kopplingar till den klassiska grekiskan och fornnordiskan. ”Hon är havande” är enl Byrman (1989) ”åld och/eller bibl prägel, allm, användes förr i off språk”. Byrman spårar ordet tillbaka till 1200-talet ”kallæss havandæ varæ...” (Västgötalagen II, Ärvdabalk 4, 1220-talet) Andra ålderdomliga uttryck, här i något moderniserad form, är t ex ”hon är havandis i qviden”, som det heter i Johannes uppenbarelser 12:2, ca 1500; ”hon går havande; hon är vorden/har blivit havande” och ”hon är mycket havande”; i slutet av graviditeten.

Törnroth (1843:23) förklarar ordet havandeskap: ”Med hafvandeskap förstås det tillstånd, hvari qvinnan befinner sig ifrån aflelsen ända till barnsängen.” Vi har också uttrycket ”hon är i långt framskridet havandeskap”. Enl SO är havandeskap ”hist.: sedan 1773”. Se även framskriden.

havartiost

(sl) fotsvett. Jfr under ost.

havsdjup

(sym) fitta; enl uppg fr 26-årig man: ”En fitta djup som havet självt, att drunkna och försvinna i”. Se även djup.

haxxorz

(so) kraftord inom datavärlden.

TILLBAKA TILL TOPPEN